EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna

Nyhet 14-12-2022 kl. 14.40
Meritulva
Floden på sjökusten © Kai Widell

EU:s medlemsstater tar bättre hänsyn till anpassning till klimatförändringarna och ökar därmed samhällenas resiliens, vilket framgår i en granskning från Europeiska miljöbyrån (EEA). Johan Munck af Rosenschöld och Anna Lipsanen från Finlands miljöcentral (SYKE) är två av rapportens skribenter.

"Rapporten ger en heltäckande bild av hur långt vi har kommit i arbetet att anpassa oss till klimatförändringarna i Europa" säger Johan Munck af Rosenschöld, specialforskare vid SYKE.

I många av EU:s medlemsstater har man utvecklat och stärkt nationella anpassningsstrategier och institutionella arrangemang för anpassning för att bättre styra anpassningspolitiken på olika nivåer och inom olika sektorer. Många av de åtgärder som EU:s medlemsstater har rapporterat är inriktade på kapacitetsuppbyggnad med vilka man önskar öka medvetenheten, stöda utvecklandet av utbildning samt stöda anpassningsarbetet på regional och lokal nivå.

Anpassning finansieras också i allt större utsträckning. Det är dock fortfarande svårt att mäta finansieringens storlek, eftersom de flesta anpassningsåtgärder också stöder andra ekonomiska, sociala och miljömässiga mål och initieras inte alltid enbart i anpassningssyfte.

Mer information

Rapport (på engelska): Advancing towards climate resilience in Europe: status of reported national adaptation actions in 2021 (eea.europa.eu)

specialforskare Johan Munck af Rosenschöld, Finlands miljöcentral, tel. +358 2 952 51513, Johan.MunckafRosenschold@syke.fi


Målgrupp: