Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten

Nyhet 03-06-2024 kl. 12.07

Den förnyade blanketten för uppföljning av detaljplanen togs i bruk måndagen den 3 juni 2024 kl. 12. Blanketten är nu en del av tjänsterna i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Samtidigt har den tidigare blanketten, som tjänat i cirka 20 år, tagits ur bruk. 

Med blanketten för uppföljning av detaljplanen samlas information om planens innehåll och ändringar i den tidigare plansituationen. De uppgifter som samlas in på blanketten används för att utarbeta årsstatistik över planläggningen och för forskningsändamål. 

Kommunerna måste ansöka användarrättigheter för att använda den nya blanketten 

Den nya blanketten för uppföljning har liknande egenskaper som den tidigare blanketten. 

För kommunerna innebär förändringen att varje kommun måste skicka en ansökan till Finlands miljöcentral för att begära tillstånd att använda den förnyade blanketten för uppföljning av detaljplanen. Dessutom måste kommunerna via Suomi.fi-fullmakter bemyndiga anställda och konsulter som fyller i blanketterna. 

Fram till juni 2024 har ungefär hälften av kommunerna ansökt om tillstånd för att använda blanketten för uppföljning av detaljplanen. Blanketten syns i Ryhti-tjänsten endast för användare som har fullmakten anmälan av uppgifter på uppföljning av detaljplanen. 

Finlands miljöcentral har överfört tidigare ifyllda uppgifter samt ofullständiga blanketter till det nya systemet. Information från blanketterna för uppföljning av detaljplanen kan ses i informationstjänsten för livsmiljön Liiteri. 

Mer information


Målgrupp: