Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet

Nyhet 15-01-2024 kl. 9.58
Fotografi taget direkt ovanifrån av villakvarteret Olkahinen i Tammerfors. Bilden visar cirka 30 olika storlekar och färger av tak ordnade i ett ganska klart rutnät, samt korsande gator och grönområden mellan husen.
Personen som utarbetat planen meddelar på uppföljningsblanketten uppgifter om detaljplanens innehåll och ändringar i den tidigare situationen. På bilden bostadsområdet Olkahinen i Tammerfors. © Bild: Adobe Stock
 

Anmälningen av uppföljningsuppgifter för detaljplaner ändras våren 2024. Blanketten för uppföljning av detaljplanen försvinner från tjänsten TYVI Pro i slutet av maj. Den nya blanketten som upprätthålls av Finlands miljöcentral införs i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) och tas i bruk senast i juni 2024. Förnyelsen beror på att den nuvarande tjänsteleverantören har sagt upp tjänsten.

Den nya uppföljningsblankettens egenskaper kommer att motsvara den nuvarande. I genomförandet utnyttjas Suomi.fi-fullmakter, som måste vara i bruk i kommunen för användningen av uppföljningsblanketten. Finlands miljöcentral kontaktar kommunerna och ger råd i ärendet innan den nya blanketten tas i bruk. Ändringen berör planläggningsexperter som arbetar i kommuner och företag.

Den som utarbetar planen fyller under planprocessen i uppgifter om planens innehåll och ändringar i den tidigare plansituationen på detaljplanens uppföljningsblankett. De uppgifter som samlas in på blanketten används både i undersökningar och utredningar.

Mot automatisk insamling av uppföljningsuppgifter

Målet är att man förr eller senare ska kunna avstå från den separata uppföljningsblanketten, även om uppföljningsblanketten nu byggs upp som en del av datasystemet för den byggda miljön.

Kommunerna ska senast från och med början av 2029 lämna in gällande detaljplaner i datamodellform till datasystemet för den byggda miljön. När man också får en gällande plansituation i datamodellform till systemet kan uppföljningsuppgifterna automatiskt beräknas från systemet. Eftersom det kan ta flera år att komma så långt strävar man under de närmaste åren efter att utveckla inlämnandet av planuppgifter till Ryhti-systemet så att uppföljningsuppgifterna också kan lämnas in som en del av en plan i datamodellform.

"Det krävs fortfarande tid och mycket arbete för att få med den gällande plansituationen i datasystemet för den byggda miljön. Men vi går ändå mot ett gemensamt mål – förr eller senare minskar behovet av manuell datarapportering", berättar projektchef Päivi Malmi som ansvarar för datasystemet för den byggda miljön.

Mer om ämnet och kontaktuppgifter

 • Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas (ryhti.syke.fi)
   
 • Päivi Malmi, projektchef, datasystemet för den byggda miljön, Finlands miljöcentral (Syke), tfn 050 375 7114, fornamn.efternamn@syke.fi
   
 • Kaarina Vartiainen, projektchef, uppföljning av planläggning, Finlands miljöcentral (Syke), tfn 050 436 1796, fornamn.efternamn@syke.fi
   
 • Kundstöd för datasystemet för den byggda miljön:
  ryhti@syke.fi
 • Rådgivning om informationssystem för områdesanvänding:
  alu_tuki@syke.fi

Målgrupp: