Leif Schulman ny generaldirektör för Finlands miljöcentral

Nyhet 19-11-2020 kl. 14.04
Leif Schulman © Marika Turtiainen

Statsrådet har idag utnämnt fil. dr. Leif Schulman till generaldirektör för Finlands miljöcentral för perioden 1.1.2021–31.10.2025. Schulman övergår till sin nya tjänst från Naturhistoriska centralmuseet Luomus vid Helsingfors universitet, som han varit chef för de senaste tio åren. Lea Kauppi, som var generaldirektör för Finlands miljöcentral i 25 år, gick i pension i början av november.

Finlands miljöcentral är ett forsknings- och expertinstitut inom miljöbranschen, som producerar forskningsbaserad information för offentligt och privat beslutsfattande och expertis som bygger på det. Finlands miljöcentral arbetar lösningsbaserat och strävar efter att bygga ett hållbart samhälle i samarbete med nationella och utländska nätverk och aktörer. Finlands miljöcentral har ca 680 anställda.

"Jag tar ödmjukt emot uppdraget som generaldirektör och tackar för förtroendet. Finlands miljöcentral är en extremt viktig producent av information som stödjer beslutsfattande. Det är otroligt inspirerande att få vara med och utveckla verksamheten, speciellt nu då naturförlusten mer och mer hamnar i fokus för samhällsdiskussionen vid sidan om klimatförändringarna. Mitt mål är att hjälpa och stödja personalen på Finlands miljöcentral att hitta lösningar för en hållbar framtid", sammanfattar Leif Schulman sina känslor för sin nya tjänst.

Leif Schulman är biolog och doktorerade i början av 2000-talet vid Åbo universitet på artbildning hos och skydd av Amazonas växter. Under Schulmans tid som chef utvecklades Luomus till ett modernt museum med högklassiga forskningsenheter under varumärket Luomus. Han har genom åren haft flera nationella och internationella förtroende- och expertuppdrag. Schulman har också haft en bred projekt- och publikationsverksamhet.

"Det känns bra att få en engagerad generaldirektör med goda meriter inom förnyelse av produktion och användning av miljöinformation att lotsa Finlands miljöcentral det kommande kvartsseklet. Finlands miljöcentral är enligt en nyligen gjord internationell bedömning en viktig multiprofessionell pådrivande faktor för hållbarhet och en nyckelpartner för många instanser som driver miljö- och ansvarsfrågor i Finland. Under Leif Schulmans ledning kommer vår roll säkert att bli ännu tydligare", säger Eeva Primmer, tf. generaldirektör för Finlands miljöcentral.


Målgrupp: