Landskapsdagen inbjuder dig att uppleva och fotografera landskapet

Pressmeddelande 05-09-2022 kl. 7.00

Finlands miljöcentral och miljöministeriet ger information 5.9.2022

Landskapen är en väsentlig del av vårt välbefinnande, livsmiljöns kvalitet och mångfald. Den internationella Landskapsdagen firas torsdagen den 20 oktober. Dagen som firas årligen uppmuntrar alla att vara med i att iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. Delta i programmet som ordnas för att fira Landskapsdagen eller kom med idéer om ditt eget sätt att fira Landskapsdagen.

Gå på landskapspromenad eller delta i fototävlingen

För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.

traditionella landskapet
Det traditionella landskapet sköts med bete i Hangös Tullniemi. Bild Tapio Heikkilä.

I samband med landskapsdagen ordnas en landskapsfototävling med temat ”mitt landskap”. Du kan delta i tävlingen med foton tagna 17–23.10.2022. Tävlingstiden avslutas 23.10.2022. Huvudvinsten är ett presentkort på 500 euro till Rajala Pro Shop. Fotoskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på Landskapsdagens webbplats. Tävlingens vinnare offentliggörs på Landskapssymposiet som ordnas den 9 november 2022 i Helsingfors. Landskapssymposiet är ett riksomfattande evenemang där man skapar perspektiv på genomförandet av Europarådets landskapskonvention i Finland.

Du kan också bekanta dig med landskapen på handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenader ordnas på olika håll i Finland kring Landskapsdagen den 20 oktober. Promenaderna är avgiftsfria.

Du kan delta i fotokampanjen som firar landskap genom att fotografera landskapet i din vardag och dela bilderna på Instagram med hashtaggen #Arkimaisema. Hurdana landskap finns det längs din arbets-, skol- eller handelsresa eller hur syns det i fönstret i ditt hem? Vad är fascinerande eller vackert i din vardags landskap, vad vill du ändra på, vad håller redan på att förändras i landskapet? Följ också kampanjens Instagram-konto @arkimaisema.

Eller ordna själv program till ära av Landskapsdagen

Vem som helst kan ordna program för att fira Landskapsdagen. Miljöministeriet uppmuntrar organisationer och samfund att fundera över hur de nu, och under de kommande åren, kunde delta i att fira landskapsdagen och framhäva landskapsvårdens betydelse.

Landskap på kvällen
Salonjoki landskap på kvällen. Bild Tapio Heikkilä.

”Det har varit fint att se att olika aktörer under de senaste åren har inspirerats att skapa sina egna sätt att fira Landskapsdagen. I biblioteken har man till exempel ställt ut litteratur med landskapstema, i naturskolan har man fotograferat landskap och kommunerna har ordnat egna landskapspromenader”, berättar miljörådet Tapio Heikkilä från miljöministeriet.

Europarådets landskapskonvention tryggar landskap

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober, på årsdagen för Europarådets landskapskonvention. Syftet med Europarådets landskapskonvention är att planera, vårda och skydda landskapen. I avtalet ingår både vardagliga landskap och landskap som anses vara särskilt vackra, både på landsbygden, i naturen och i städerna. Konventionen uppmuntrar alla att delta i att granska landskapen och beslutsfattandet om dem. Europarådets landskapskonvention är den första internationella konventionen som endast gäller landskap. Finland anslöt sig till konventionen 2006.

Kanal landskapet
Vatten är både ett lugnande element och ett element som livar upp landskapet. Bild Tapio Heikkilä.

Landskapsdagen firas i år för sjätte gången. Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

 

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, annika.uddstrom@syke.fi

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, tapio.heikkila@gov.fi


Målgrupp: