Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning - kungörelser

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljökonsekvenserna bedöms som en del av planernas eller programmes beredning. 

Finlands miljöcentral är vid ingången av 2023 Finlands behöriga myndighet vid internationella samrådsförfaranden som gäller MKB-förfarandet och SMB-förfarandet. Från den här sidan kan du se aktiva kungörelser.

Publicerad 21-05-2024 kl. 14.45, uppdaterad 04-07-2024 kl. 14.49
Målgrupp: