I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren

Pressmeddelande 02-06-2022 kl. 9.00
En grön algmatta på kusten.
Algsituationen varierar från sommar till sommar beroende på väderförhållandena.
© Adobe Stock
Risken för blågrönalgblomningar är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och de södra delarna av Bottenhavet. Denna sommar ligger risken kvar på samma nivå som tidigare.

Denna sommar ligger risken för vidsträckta blågrönalgblomningar i Finlands havsområden kvar på samma nivå som under tidigare somrar eftersom Östersjöns näringssituation i stort sett är oförändrad. Risken för bildning av algmattor är betydande i de norra delarna av Östersjöns huvudbassäng, i Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I Bottenhavet är blågrönalgblomningen inte nödvändigtvis begränsad till de sydliga områdena. I Bottenviken är risken fortfarande låg.

Den slutliga algsituationen och förekomsten av algmattor på ytan avgörs av sommarens väder. Denna riskbedömning ger endast en övergripande uppskattning av sommarens blågrönalgsläge. Algsituationen kan förändras snabbt och variera kraftigt från område till område.

Risken för blågrönalgblomningar är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och de södra delarna av Bottenhavet. I norra delarna av Bottenhavet är risken måttlig och i Bottenviken låg.
Algblomningsrisk 2022. Ingen uppskattning har gjorts för det vita området eftersom vinterns näringsuppgifter saknas. © SYKE

Sommarvädret påverkar förekomsten av blågrönalgmattor på ytan

Blågröna alger trivs i varmt vatten. Bildningen av rikliga blomningar kräver gynnsamma förhållanden i cirka ett par veckor. Det om algmattorna som bildas på det öppna havet kommer till kusterna beror på vind- och strömförhållanden. En algmatta kan till exempel driva från Finska viken till den finska skärgården och sydkusten då sydliga vindar råder. Lokala blågrönalgblomningar observeras i hela kustområdet under sommaren.

Blågröna alger börjar vanligen blomma mer rikligt i början av juli, med en sommartopp som inträffar under andra halvan av juli och början av augusti.

Uppkomsten av en algmatta och blandningen kan ske snabbt

Algblomningar förekommer särskilt under långa perioder av lugnt och varmt väder. I lugnt väder stiger alger som varit blandade med vatten upp till ytan och samlas i stora mattor. Även en svag vind kan få blågröna alger att ansamlas i strandvattnet och längs stränderna. En starkare vind blandar blågrönalgerna med vattenmassan, vilket gör dem svårare att upptäcka.

”Väderförhållanden kommer att ha stor betydelse för hur algsommaren blir. Denna riskbedömning kan beskriva de troliga områdena för blågrönalgblomning, men det är tillrådligt att följa den regionala utvecklingen av algsituationen med hjälp av de veckovisa översikterna. Man kan också själv följa den lokala situationen. Observationer av förekomsten och också icke-förekomsten av blågrönalger kan sparas i Insjö-Havswiki, där de kan ses av andra”, säger specialforskare Jouni Lehtoranta från Finlands miljöcentral (SYKE).

Situationen i Östersjöns huvudbassäng innebär en betydande risk för alger

SYKE har gjort riskbedömning av algblomningar varje år i tio år. Under denna period har saltstratifieringen i Östersjöns huvudbassäng försvagat blandningen av vatten och hållit syre- och fosforsituationen i det djupa vattnet i huvudbassängen dålig. Detta syrefattiga och näringsrika vatten från huvudbassängen hamnar tidvis i Finska viken, Skärgårdshavet och även i Bottenhavet. Trots att näringsbelastningen minskat kan det dåliga tillståndet i huvudbassängen upprätthålla den nuvarande eutrofieringsnivån i Finlands havsområden och därmed risken för förekomst av blågröna alger.

”Under det senaste årtiondet har den regionala risken för förekomsten av blågröna alger varit i stort sett oförändrad. I södra Bottenhavet har risken emellertid ökat. Endast en förbättring av tillståndet i Östersjöns huvudbassäng skulle avsevärt minska risken”, säger utvecklingschef Mika Raateoja från SYKE.

Alla blågrönalgblomningar bör behandlas med försiktighet, eftersom de kan ha negativa hälsoeffekter på människor och husdjur. Det finns arter av blågröna alger som producerar toxiner, och algernas giftighet kan inte bedömas visuellt.

Riskbedömningen för blomningar av blågröna alger baseras på de näringshalter som uppmättes av Finlands miljöcentral, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt Umeå universitet förra vintern. SYKE bedömer risken för algblomning med hjälp av en ekosystemmodell för Östersjön. I den slutliga bedömningen används näringsuppgifter från våren 2022 som man producerat genom observation av Östersjön.

Veckovisa översikterna om algläget börjar

Finlands miljöcentral SYKE rapporterar veckovis varje torsdag om den allmänna blågrönalgläget fram till slutet av augusti. Sommarens första algöversikt publiceras idag, den 2.6.2022, kl. 13.

Mer information:

Riskbedömning av algblomningar på Finlands havsområden:

  • Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 363
  • Utvecklingschef Mika Raateoja, SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 536
  • Kommunikationsexpert Eija Järvinen, SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 242
  • Kartbild för massmedierna (pdf)
  • Järvi-meriwiki

Målgrupp: