Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is

03-01-2019
Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram också i stormskadorna de senaste dagarna. I södra och mellersta Finland fortsätter den långa torrperioden. Nederbörden vid årsskiftet kommer att underlätta situationen i vattendragen, men verkningarna kommer inte att synas så snabbt i grundvattenreserverna.
Alla översikter

aktuellt

SYKE:s hydrologiska översikter förnyas

Den 3.1.2019 publicerade översikten är den sista månatligen publicerade hydrologiska översikten. I fortsättningen kommer vi att publicera hydrologiska pressmeddelanden då vattensituationen avviker tydligt från det vanliga, då den är mer riskfylld än vanligt eller då den väckt diskussion exempelvis i medierna.

Du kan beställa pressmeddelanden från Finlands miljöcentral direkt till din e-post genast när de publiceras.

Den färskaste hydrologiska översikten finns alltid på adressen www.ymparisto.fi/vesitilanne

Vi kommer fortfarande att uppdatera de separata översikterna enligt ämne på nätet. Dem hittar man i undermenyn på sidan www.ymparisto.fi/vesitilanne (på finska)

Från vissa observationsstationer publiceras statistikuppgifter automatiskt alltid efter månadsskiftet på sidan Hydrologisk månadsstatistik - Hydrologiset kuukausitilastot.

Publicerad 27-08-2015 kl. 12.56, uppdaterad 11-01-2019 kl. 16.07