Gipsen stoppar näringsläckaget

Nyhet 31-07-2018 kl. 16.23
Kipsiä
Foto: Magnus Östman

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

I slutet av år 2016 stjälpte en långtradare ut det första lasset av gips i en åkerkant vid Savijoki i Egentliga Finland. På åkrarna spreds sedan ut sammanlagt 6 000 ton gips. Efter det inledde Finlands miljöcentral SYKE sin uppföljning av hur gipsen inverkar på mängden näring som sköljs ut i vattendragen från åkrarna. Provytan är 1 550 hektar stor.

”Från tidigare, småskaliga undersökningar vet vi att gipsbehandling kan reducera mängderna näring som läcker ut till vattendrag med upp till hälften. Det har nu visat sig att även mängden fosfor som läckt ut i Savijoki har minskat med hälften”, berättar Petri Ekholm, specialforskare vid Finlands miljö-central i det senaste numret av Finlands Natur.

Läs mera

Ytterligare information

Specialforskare Petri Ekholm, Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 102, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: