Genvägar i syke.fi

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på denna sida. Till exempel har alla personsidor och nästan alla forsknings- och utvecklingsprojekt en genväg. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en förteckning över genvägarna på denna sida. Texten i den vänstra kolumnen i förteckningen är en länk till sidan i fråga.

Genväg till syke.fis svenska sidor är syke.fi/sv

Algöversikter syke.fi/algoversikter
Forskningsfartyget Aranda syke.fi/aranda/sv
Lediga arbetsplatser syke.fi/arbetsplatser
Arktiskt kompetens syke.fi/arktisk
Biblioteket och informationstjänsten syke.fi/bibliotek
Broschyrer syke.fi/broschyrer
Tema: Byggd miljö och områdesanvändning syke.fi/byggmiljo
Dataskyddsmeddelande om behandling av personuppgifter i anslutning till projektet Boendebarometer syke.fi/dataskydd/boendebarometer
Experter & samarbete syke.fi/experter
Forskning och utveckling för miljön syke.fi/forskning
Forskningsfartyg Aranda syke.fi/forskningsfartyg
Ledande havsforskning på Östersjön syke.fi/havet
Hydrologiska översikter syke.fi/hydrologiskaoversikter
SYKE Info syke.fi/info/sv
Jämställdhet och jämlikhet syke.fi/jamlikhet
Joensuukontoret syke.fi/joensuu/sv
Julhälsning syke.fi/jul
Jyväskyläkontoret syke.fi/jyvaskyla/sv
Tema: Stöd för klimatpolitiken syke.fi/klimatpolitik
Tema: Hållbar konsumtion och produktion syke.fi/konsumtion
Kontaktuppgifter syke.fi/kontaktuppgifter
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald syke.fi/natur
Presstjänst syke.fi/presstjanst
Forsknings- och utvecklingsprojekt syke.fi/projekt
Circwaste - Mot en cirkulär ekonomi syke.fi/projekt/circwaste
Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (EPIC) syke.fi/projekt/epic
Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom) syke.fi/projekt/gisbloom
Alternativa halkbekämpningsmedel och förvaring av grundvatten
(MIDAS)
syke.fi/projekt/midas
Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten
(NITROS)
syke.fi/projekt/nitros
Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE) syke.fi/projekt/plan4blue
Alternativa scenarier för blå ekonomi på Finska viken och Skärgårdshavet syke.fi/projekt/Plan4Blue/scenario

Reaktiva barriärer vid behandling av förorenat grundvatten (RESET)

syke.fi/projekt/reset
Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck (SCEPEF) syke.fi/projekt/scepef
Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till
klimatförändring (VACCIA)
syke.fi/projekt/vaccia
Publikationer syke.fi/publikationer
Tema: Östersjön, vattendrag och vattenresurser syke.fi/sjo-vatten
Tillstånd syke.fi/tillstand
Tjänster och informationsmaterial syke.fi/tjanster
Trafikförbindelser till Finlands miljöcentral syke.fi/trafikforbindelser/helsinki
Uleåborgskontoret syke.fi/uleaborg
Mångsidig vattenkompetens i Finland och världen syke.fi/vatten

 

Publicerad 13-04-2017 kl. 15.48, uppdaterad 18-08-2023 kl. 14.01

Målgrupp: