Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Pressmeddelande 09-11-2018 kl. 11.17
SYKE flyttar 556
 

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentral att verka i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön.

Då Finlands miljöcentral verkar på Helsingfors universitets campus möjliggörs ett nytt och effektivare samarbete med Helsingfors universitet och övriga organisationer i området. På campuset finns bland annat Naturresurscentret och Livsmedelssäkerhetsverket Evira (fr.o.m. den 1 januari 2019 Livsmedelsverket). Till campuset i Vik koncentreras undervisning och forskning i biovetenskaper, agrikultur-forstvetenskaper samt farmaci och veterinärmedicin.

”Jag är övertygad om att samarbetet till exempel med det nya institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet får ny fart då vi flyttar till Vik. Samarbetet mellan laboratorierna effektiveras också. Närheten möjliggör specialisering i laboratorierna, sammanförande av många arbetsprocesser, gemensamma anskaffningar samt flexibel samanvändning av utrustning och personal”, säger generaldirektör Lea Kauppi hos Finlands miljöcentral.

Finlands miljöcentrals verksamhetsställen i Helsingfors flyttas stegvis till Vik. Finlands miljöcentrals havsforskningslaboratorium flyttade i september 2017 från Gumtäkt till campuset i Vik. Också Finlands miljöcentrals, Naturresursinstitutets och universitetets gemensamma mötescenter verkar redan i Vik. Sist ut att flytta är Finlands miljöcentral laboratoriecentral hösten 2019.

Effektivare användning av energi och lokaler vid modernt verksamhetsställe

”I Vik jobbar anställda vid miljöcentralen i moderna flexkontor, vilket gör det möjligt att använda lokaliteterna betydligt effektivare än nu. Därför kommer kostnaderna för lokalerna och energianvändningen att sjunka. I de nya lokalerna vill vi erbjuda goda möjligheter att cykla till jobbet och Finlands miljöcentral uppmuntrar sina anställa till det”, säger fastighetschef Minna Öster hos Finlands miljöcentral.

Dessutom kommer en del av elektricitetsbehovet i det nya huvudstället att täckas med solenergi. Paneler monteras på byggnadens tak som en del av ett projekt vid Helsingfors universitet under år 2018.

Adresser till Finlands miljöcentral vid campuset i Vik:

  • Huvudkontor: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors
  • SYKEs, Naturresursinstitutets och universitetets gemensamma mötescentrum: Ladugårdsbågen 9, 00790 Helsingfors
  • SYKEs havsforskningslaboratorium: Agnes Sjöbergs gata 2, 00790 Helsingfors
  • Kungsekens laboratorier flyttar hösten 2019 till adressen Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
     
Viikin päätoimipaikka 556
SYKEs huvudkontor i Viikki © Bild: Pirjo Ferin

Mer om ämnet:

Mera information:

Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 700, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Fastighetschef Minna Öster, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 900, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsdirektör Kirsi Norros, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 460, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: