Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången

Pressmeddelande 31-03-2022 kl. 8.33

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt inleds igen. I tävlingen söker Miljöministeriet och Finlands miljöcentral projekt där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt. Icke-statliga organisationer samt regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2.9.2022.

Landskap
Kossarna i nature ängen. Bild Riku Lumiaro

Landskapet påverkas av naturens och människans funktioner samt växelverkan mellan dem. I tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt tolkas både landskap och projekt i anknytning till dem ur ett brett perspektiv, och som kandidater önskas olika projekt som genomförts under de senaste åren. Projekten kan gälla natur- eller kulturlandskap, landsbygd eller stad. Objekten kan vara värdefulla naturlandskap eller kulturmiljöer, men även vardagsmiljöer och projekt där man restaurerat försvagade landskap uppmuntras som bidrag till tävlingen. Både traditionella och nya perspektiv på landskap är välkomna som kandidater.

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2.9.2022. Man kan delta med den blankett som finns på tävlingens webbplats eller med ett fritt formulerat tävlingsbidrag som innehåller motsvarande uppgifter.

Vinnaren som Finlands kandidat i den europeiska tävlingen

Vinnaren offentliggörs vid Landskapssymposiet som ordnas i Helsingfors hösten 2022. Landskapssymposiet är ett riksomfattande evenemang där man skapar perspektiv på genomförandet av Europarådets landskapskonvention i Finland.

Vinnaren av Finlands bästa landskapsprojekt blir Finlands kandidat till Europarådets landskapspris. Priset som beviljas vartannat år ingår i Europarådets landskapskonvention som Finland anslöt sig till 2006. De projekt som belönats och deltagit i tävlingen främjar målen i landskapskonventionen och de är avsedda att fungera som exempel på skötseln av landskap i vår del av världen.

Korssarna i ängen
Korssarna i strand ängen på Nörra Österbotten. Bild Jorma Pessa.

Vinnaren i tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt, som ordnades 2020, var Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentrals projekt för skötseln av Bottenvikens strandängar. Projektet belönades med ett hedersomnämnande i Europarådets landskapspris hösten 2021. Erkännandet var redan det andra i sitt slag för Finland. Det egentliga landskapspriset tilldelades Italiens projekt, där man i närheten av staden Bergamo restaurerade ett historiskt och naturmässigt mångsidigt område med kloster.

Mer information

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi
Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tel. 0295 250 166, fornamn.efternamn@gov.fi

 


Målgrupp: