Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!

Nyhet 08-06-2020 kl. 12.51
© alkuperäinen kuva: Mats Westerbom / Metsähallitus

Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar.

År 2021 inleder EU ramprogrammet Horisont Europa för forskning och innovation. Programmet innehåller ett missionsbaserat tillvägagångssätt att genomföra och finansiera forskning och innovation. Genom mission strävar man efter att lösa stora globala utmaningar och dessa önskas vara ett starkt redskap i samhällets återhämtning ur coronakrisen och i att säkerställa att samhället är mer motståndskraftigt i kriser än tidigare.

Medborgarnas uppfattningar behövs

Målen för mission kan endast nås genom samarbete mellan medborgare och beslutsfattare i företagen och detta är syftet med medborgardialogen angående hav och vatten som nu öppnats.

Förhoppningsvis tar så många finländare som möjligt vara på möjligheten att berätta om sin ståndpunkt angående tillståndet i vattnen och de viktigaste sätten att förbättra det – kom med!

Det tar ca 10–15 minuter att svara. Din integritet respekteras i svaren och bestämmelserna i dataskyddslagen följs i hanteringen av uppgifterna som du uppger.

Här kan du svara.

Programmet Horisont Europa innehåller sammanlagt fem mission, Utöver mission med temat hav och vatten är övriga uppdrag anpassning till klimatförändring, cancer, kolneutrala och intelligenta städer samt jordgrundens hälsa och mat.

Varje mission har kalkylerats finansiering för en miljard euro i EU-budgeten. Generaldirektör Lea Kauppi vid Finlands miljöcentral är medlem i ledningsgruppen som planerar innehållet i mission friska hav, kuster och insjöar.

Mer information:


Målgrupp: