Algöversikter - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren

Antalet blågrönalgobservationer har hållit sig stabilt i hela landet. Till följd av det varma vädret är vattnet i sjöar något varmare än genomsnittet, vilket håller i gång tillväxten av blågröna alger...

18-08-2022
Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna ...

11-08-2022
Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren

Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blåg...

04-08-2022
Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

​​​​​​​Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och det dåliga blågrönalgsl...

28-07-2022
Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Blågrönalgförekomster finns nu i alla havsområden. Rikliga algmängder har observerats särskilt i Skärgårdshavets och Finska vikens kustområden. S...

21-07-2022
Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen av blågröna alger i inlandsvattnen h...

14-07-2022
Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha...

07-07-2022
Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om ...

30-06-2022
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer san...

23-06-2022
Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytbl...

16-06-2022
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. ...

09-06-2022
Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt pollen s...

02-06-2022
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2021: Hettan bidrog till tillväxten av blågrönalger på försommaren – från och med mitten av juli var mängden ytblomningar dock mindre än vanligt

Blågrönalgsituationen har varierat under sommaren både i insjöar och havsområden. Undantagsvis var mängden blågrönalger i havsområdena som högst redan i mitten av juli. Även i insjöarna påskyndade det...

30-08-2021
Algsituationen lugn i insjöar och havsområden

I insjöar och kustområden är blågrönalgmängderna fortfarande mindre än vanligt. Vid kusterna är det endast i vissa områden i Skärgårdshavet där rikliga algmängder har observerats. Typiskt för sensomma...

19-08-2021
Måttliga mängder blågrönalger i insjöar och vid kuster, ökade observationer i Finska vikens öppna havsområden

Algsituationen har fortsatt vara lugn i insjöar och kustområden. I insjöar är blågrönalgmängderna mindre än vanligt. I Finska vikens öppna havsområden har ytblomningar observerats mer än under föregåe...

12-08-2021
Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden

Antalet blågrönalgobservationer har börjat minska i insjöar och på Östersjökusten. Situationen i insjöar är lugnare än vanligt. Vanligtvis är augusti månaden med mest blågrönalger. I de öppna havsområ...

05-08-2021
Blågrönalgobservationer har ökat i både insjöar och havsområden, situationen är typisk för sensommaren

I insjöar har blågrönalger observerats i större utsträckning än under föregående vecka. Observationerna är koncentrerade i frodiga sjöar eller vikar i de södra delarna av Finland. Blågrönalgblomningar...

29-07-2021
Algsituationen har lugnat sig, ett fåtal blågrönalgobservationer i insjöar och havsområden

Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden. Nästan alla observationer gäller små mängder blågrönalger. I insjöar blandade Riikka-stormen ytvattnet, vilket gjorde att blågröna...

22-07-2021
Blågrönalger i stora områden i Bottenhavets fjärdar, i insjöar har det varma vädret ökat algtillväxten

Vid kusterna och i öppna havsområden har varierande mängder blågrönalger observerats. Vid kusterna koncentrerar sig observationerna fortfarande till Skärgårdshavet. Hettan har främjat tillväxten av b...

15-07-2021
Rikliga algmängder i havsområden, i insjöar har mängden blågrönalger ökat ställvis

Det varma och lugna vädret har främjat tillväxten av blågrönalger särskilt i havsområden. Vid kusterna har blågrönalgobservationer gjorts i synnerhet i Finska viken och i Skärgårdshavet, och vid Botte...

08-07-2021

1
2
3
4
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar