Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena

Pressmeddelande 07-06-2018 kl. 9.56
Blågröna alger
Blågröna alger i strandvattnet. Bild: Niina Yliknuussi

Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finska viken kan dock till och med kraftiga algblomningar bildas om sommaren är varm. Den varma majmånaden kan i år ge upphov till blomningar tidigare än normalt.

Enligt Finlands miljöcentral (SYKE) finns det i år en betydande risk för att det uppstår bälten av blågrönalg i Finlands öppna havsområden i västra och mellersta Finska viken. Risken är dessutom måttlig i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet. I övriga delar av Bottenhavet och Bottenviken är risken liten.

Algprognos 2018
Risk för algblomning 2018 © SYKE

"Vädret påverkar avsevärt situationen beträffande blågrönalger. En varm sommar skapar förutsättningar för kraftigare algblomningar. I fjol ledde de höga halterna av näringsämnen i havsvattnet inte till kraftiga blomningar av blågrönalger eftersom sommaren var kall", säger ledande forskare Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.

Blomningarna av cyanobakterier i Finlands havsområden infaller vanligen i slutet av juli och i början av augusti. Blomningarna kan ställvis pågå långt in på hösten, men vanligen i mindre omfattning än på sommaren. I år kan den varma majmånaden medföra synliga blomningar tidigare än normalt.

Förändringarna i blågrönalgsituationen kan vara snabba

Hur blomningarna som bildas ute till havs driver in mot kustområdena beror på de rådande vind- och strömningsförhållandena. Bälten av blågrönalger kan ta sig in i skärgården och mot kusterna särskilt när det blåser från öppna havet. Kraftiga vindar rör om blomningen i ytvattnet så att den är svårare att observera. Under vindstilla perioder stiger cyanobakterierna igen upp mot ytan.

Vid kusten och i skärgården kan de regionala strömningsförhållandena och näringsämnesbelastningens källor orsaka lokala blomningar av cyanobakterier i synnerhet under en lång vindstilla och varm period. Dessutom kan vinden hopa cyanobakterierna i strandvattnet och på stränderna.

Cyanobakterierna kan bilda olika slags gifter och ämnen som irriterar huden. Man ska alltid vara försiktig med rikliga blomningar av cyanobakterier.

Bedömningen av risken för algblomningar påverkas av näringssituationen under vintern

Bedömningen av risken för algblomningar påverkas mest av näringssituationen under föregående vinter. På grund av att forskningsfartyget Aranda totalrenoverats var tillgången till uppgifter om näringsämnen i år betydligt mindre än normalt. Uppgifter erhölls med sjöbevakningens hjälp, med handelsfartygens Algaline-uppföljning samt med mätningar som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Umeå universitet gjort under vintern.

Förekomstrisken bedömdes med en ekosystemmodell för Östersjön i samarbete mellan SYKE och Meteorologiska institutet. Eftersom sommarens väderförhållanden inte kan förutspås med tillräcklig noggrannhet, baserade sig bedömningen av risken för blomningar på vind-, strömnings- och temperaturförhållandena under fem exempelår. Resultaten som detta gav bedömdes av experter och vid riskbedömningen utnyttjades också erfarenheter från bedömningar och observationer under tidigare år.

Bedömningen av risken för förekomst av cyanobakterier beskriver bäst situationen i de öppna havsområdena. Med anledning av totalrenoveringen av Aranda fattas en betydande mängd observationer från närliggande havsområden i materialet, vilket gör bedömningen av sommaren 2018 betydligt osäkrare.

Informationen om alger inleds

SYKE informerar om det allmänna algläget i Finlands öppna havsområden varje vecka från denna vecka fram till slutet av augusti.

 

Ytterligare information

Bedömning av risken för algblomningar
Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn +358 (0)295 251 106

Kommunikation
Kommunikationsexpert Eija Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn +358 (0)295 251 242

Karta i full storlek

 


Målgrupp: