Riskbedömning av blägrönalgblomningar

I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren 02-06-2022
Risken för blågrönalgblomningar är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och de södra delarna av Bottenhavet. Denna sommar ligger risken kvar på samma nivå som tidigare.
Läs mer
Liksom under de senaste åren är risken för blågrönalgblomningar i havsområdena betydande eller måttlig – sommarvädret är avgörande 03-06-2021
Risken för kraftiga och omfattande algblomningar i östra Finska viken och Östersjöns huvudbassäng i sommar är något högre än sommaren 2020.
Läs mer
Liksom föregående år är risken för blomningar av blågröna alger i finska havsområden betydlig eller måttlig – det slutliga läget bestäms av sommarvädret 04-06-2020
I genomsnittliga väderförhållanden är risken för sommarblomningar måttlig i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i största delen av Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet. I Bottenviken och östra Finska viken är risken låg.
Läs mer
Risken för att blågröna alger blommar i sommar är ansenlig i Finlands havsområden – varmt och soligt väder kan få blomningarna att öka kraftigt 06-06-2019
Risken för kraftig och utbredd blomning av blågröna alger i Finlands havsområden är på samma nivå som tidigare år, eftersom näringssituationen i stort sett har förblivit densamma. I sommar är risken för bildning av bälten av blågröna alger betydande i Finska viken, den norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i Skärgårdshavet. I sydöstra Bottenhavet är risken måttlig. Väderförhållandena under sommaren avgör hur risken realiseras.
Läs mer
Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena 07-06-2018
Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finska viken kan dock till och med kraftiga algblomningar bildas om sommaren är varm. Den varma majmånaden kan i år ge upphov till blomningar tidigare än normalt.
Läs mer
Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena 01-06-2017
Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till Östersjön 2014 och 2016. Till följd av dessa strömmade fosforhaltigt djupvatten in i Finska viken. Dessutom blandade den isfria och blåsiga vintern vattenskikten och förde näringsämnen till Finska vikens ytvatten.
Läs mer
Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig 02-06-2016
Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I Bottenhavets mellersta och södra delar samt i den östra delen av Finska viken är risken måttlig. I norra delen av Bottenhavet och i Bottenviken är risken liten.
Läs mer
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd 05-06-2015
Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och i nordöstra delen av Östersjöns huvudbassäng. I södra delen av Bottenhavet och i östra Finska viken är risken för algblomningar måttlig. I Bottenviken, norra delen av Bottenhavet och den östligaste delen av Finska viken är risken liten.
Läs mer
Prognos för blågröna alger: Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig 06-06-2013
Enligt en prognos för blågrönalger gjord av Finlands miljöcentrals havscentrum är risken för blågrönalgsblomningar på Finlands havsområden i sommar huvudsakligen obetydlig. På västra Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och nordöstra delen av Östersjöns huvudbassäng är risken dock måttlig. Till Bottniska viken väntas inga större blomningar. Risken för algblomningar är störst i södra Östersjön.
Läs mer
Publicerad 10-06-2024 kl. 15.50, uppdaterad 10-06-2024 kl. 15.52
Målgrupp: