Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten

Pressmeddelande 09-06-2016 kl. 12.45
Havet
© Riku Lumiaro

Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena. Ytvattnen har svalnat och närmar sig de typiska värdena för tidpunkten.

Stor karta om veckans 23 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information:

Havsområdet

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Forskare Minna Kuoppala, Finlands miljöcentral SYKE (till 12.6.)
tfn 0295 251 324, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 13.6.)
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: