Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena

Pressmeddelande 02-06-2016 kl. 12.58

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Finlands miljöcentral SYKE har följt upp förekomsten av blågrönalger sedan år 1998. SYKE sköter uppföljningen i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljömyndigheterna.

Observationerna för den riksomfattande alguppföljningen görs vid 300 permanenta observationsplatser. Dessa platser har olika trofigrad, storlek och djup och ligger i insjövattnen, kustområdena och öppna havet runtom i Finland. Observationerna görs av olika myndigheter och utbildade frivilliga observatörer.

Observationerna sparas i nättjänsten Insjö-havwiki (jarviwiki.fi)

Uppföljningen av blågrönalger genomförs i nättjänsten Insjö- och havwiki, på samma sätt som i fjol. Myndigheterna för in sina observationer direkt i wikin, där de syns på kartan över algsituationen med det samma. Även medborgarna kan sända in sina observationer till Insjö-havwiki och upprätta egna observationsplatser i nättjänsten. De kan också skicka in observationer med smarttelefoner med hjälp av nätsidan Havaintolähetti.

Stor karta om veckans 22 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information:

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, SYKE, (till 3.6.)
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Heidi Hällfors, SYKE, (från 6.6.)
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, SYKE,
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: