Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren

Pressmeddelande 23-06-2016 kl. 13.04
Båt på strand
© Auri Sarvilinna

Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena. Mera på finska

Stor karta om veckans 25 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information:

Havsområdet

Forskare Johanna Oja, Finlands miljöcentral SYKE (till 23.6.)
tfn 0295 251 475, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (från 27.6.)
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)

Insjöarna

Biolog Satu Maaria Karjalainen, Finlands miljöcentral SYKE (till 23.6.)
tfn 0295 251 262, fornamn.andranamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Minna Kuoppala, Finlands miljöcentral SYKE (från 27.6.)
tfn 0295 251 324, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)


Målgrupp: