Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren

Pressmeddelande 16-06-2016 kl. 13.08
Pallasjärvi
© Aarno Torvinen

Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena. Mera på finska

Stor karta om veckans 24 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information:

Havsområdet

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (till 17.6.)
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Johanna Oja, Finlands miljöcentral SYKE (från 20.6.)
tfn 0295 251 475, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (till 17.6.)
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Biolog Satu Maaria Karjalainen, Finlands miljöcentral SYKE (från 20.6.)
tfn 0295 251 262, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: