Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna

Pressmeddelande 30-08-2018 kl. 13.51

Årtiondets kraftigaste blomningar av blågröna alger förekom i Finska viken 2018. Ytansamlingar av alger täckte som värst nästan hela Finska viken. Rikliga ytansamlingar av blågröna alger förekom även i de södra delarna av Skärgårdshavet och Ålands hav. I sjöarna började mängden blågröna alger öka redan i slutet av juni på grund av det varma vädret, och mer blågröna alger än vanligt förekom ända fram till början av augusti.

Algsituationen 2018
Sammandrag av algobservationer sparade i Järvi-meriwiki och observationer av ytansamlingar tolkade ur satellitbilder i juli–augusti. © Satellittolkning: SYKE. Ursprungliga bilder: ESA Copernicus Sentinel-programmet. Observationer av blågröna alger: Järvi-meriwiki, Riksomfattande uppföljning av algläget.

Årtiondets värsta algsommar i Finska viken

”Mängden blågröna alger i Finlands södra och sydvästra havsområden började öka under den andra veckan i juni, och blomningarna var som värst i mitten av juli. Finska viken råkade ut för årtiondets värsta algsituation, men blågröna alger förekom rikligt även i de södra delarna av Skärgårdshavet och Ålands hav. I Finska viken förekom det rikligt med blågröna alger speciellt vid Finlands kust. Blågröna alger förekom även i Bottenhavet: ett omfattande område med blomningar sträckte sig från norra sidan om Åland ända upp till Björneborg”, berättar forskare Sirpa Lehtinen vid Finlands miljöcentral.

Runt månadsskiftet juli–augusti blandades algmassorna ner i vattnet i Finlands havsområden på grund av vindar. Blågröna alger förekom fortsättningsvis i vattnet under hela augusti. I augusti förekom de största ytansamlingarna av blågröna alger utanför Finlands havsområden, i Östersjöns huvudbassäng öster och väster om Gotland. Inga blågröna alger observerades på det öppna havet i Bottenhavet, vilket är typiskt för området.

Rikliga blomningar av blågrönalger i sjöar i juni–juli

I början av sommaren var algsituationen i sjöarna typisk för tidpunkten, dvs. endast få observationer av blågröna alger gjordes. I flera observerade sjöar började mängden blågröna alger öka tidigare än vanligt, redan i slutet av juni, och blågröna alger förekom mer än vanligt under de följande sex veckorna. Algsituationen normaliserades i början av augusti. 

Rikliga eller mycket rikliga blomningar observerades under sommaren i 34 huvudsakligen näringsrika sjöar, vilket är en fjärdedel fler än föregående år. Totalt följer man upp 238 riksomfattande observationsplatser i sjöar. Massförekomster av blågröna alger håller vanligtvis i sig endast en kortare tid, och de flesta blomningarna observerades endast under två på varandra följande veckor. Rikliga eller mycket rikliga blomningar som varade i tre veckor eller mer förekom endast i 10 av de sjöar som observerats. Den mest ihållande rikliga blomningen varade i 8 veckor.

Förekomster av blågröna alger följs upp veckovis

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni–augusti publicerat en översikt över algläget i Finlands havsområden och sjöar. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Blomningar av blågrönalger kan förekomma även på hösten beroende på näringsläget och vädret. Mera på finska 

Kartor för media:

Ytterligare information:

 

Mer information

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE (från 6.8)
tel. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Satellitobservationer

eotuki.syke@ymparisto.fi

Specialforskare Jenni Attila, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 078, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: