Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna

Pressmeddelande 13-09-2013 kl. 14.39

I havsområdena gjorde man i juli färre observationer av blågrönalger än genomsnittet och först i augusti ökade antalet observationer av blågrönager till det normala för tidpunkten. Under sommaren 2013 fick man observationer från Skärgårdshavet, östra Finska viken, norra delen av Östersjöns huvudbassäng och Bottenhavets södra del.

Också i sjöarna har algläget i år varit bättre än genomsnittet. I sjöarna undkom man långvariga blomningar av blågrönalger som en följd av de växlande väderförhållandena. I sjöarna observerade man mest blågrönalger i augusti-september. I början av hösten förekom det något flera observationer av ytblomningar.

Utöver den officiella uppföljningen har medborgarna rapporterat om algläget. Under sommaren registrerades nära på 450 observationer om algläget från 165 observationsplatser, som inte hörde till den officiella uppföljningen Via mobilappen Algvakten kom det observationer i synnerhet från Skärgårdshavet, men också från andra kustområden, sammanlagt cirka 150. Mera på finska

Mer information

Riksomfattande alginformation

Östersjöportalen

Algblomningar estimerade från satellitbilder

Medborgarnas algobservationer

Havsområdet

  • Forskare Sirpa Lehtinen, SYKE,
    tfn. 0400 148 518, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Insjöarna

  • Specialforskare Marko Järvinen, SYKE,
    tfn. 0400 148 758, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 


Målgrupp: