Blågrönalgsammandrag

Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022: Till havs observerades rikliga algmängder i somras, blågrönalgsläget i sjöarna låg kvar på samma nivå som under de senaste åren 25-08-2022
Sommarens blågrönalgsläge har varierat beroende på väderförhållandena. Algmängderna i havsområden och sjöar nådde sin kulmen under sommarens varmaste perioder i mitten av juli och augusti. Det svalare vädret vid övergången mellan juli och augusti dämpade blågrönalgblomningarna ett tag. Sommarens blågrönalgsläge i sjöar var rätt så typisk i jämförelse med tidigare år. Den regionala variationen har emellertid varit stor, och den riksomfattande alguppföljningens mest omfattande observationer koncen
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2021: Hettan bidrog till tillväxten av blågrönalger på försommaren – från och med mitten av juli var mängden ytblomningar dock mindre än vanligt 30-08-2021
Blågrönalgsituationen har varierat under sommaren både i insjöar och havsområden. Undantagsvis var mängden blågrönalger i havsområdena som högst redan i mitten av juli. Även i insjöarna påskyndade det varma vattnet samt det soliga och lugna vädret på våren och försommaren tillväxten av blågrönalger, vilket ledde till att mängden blågrönalger ökade tidigare än vanligt på många av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2020: Varierande algläge i sjöarna, på havet förekom blågrönalger ovanligt nog också i norra Bottenhavet och Kvarken 27-08-2020
Blågrönalgsituationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vid kuster och i skärgården började blågrönalger förekomma tidigare än vanligt som följd av försommarens värme. I juli var blågrönalgsituationen lugnare eftersom vädret svalnade, men omkring mitten av augusti blev vädret igen varmare och därmed också blågrönalgmängderna större.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar 29-08-2019
Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar men vinden höll blågrönalgerna för det mesta inblandat i vattnet. I insjöarna förekom blågrönalger inblandat i vattnet och rikliga ytblomningar observerades mindre än under tidigare uppföljningsår.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna 30-08-2018
Årtiondets kraftigaste blomningar av blågröna alger förekom i Finska viken 2018. Ytansamlingar av alger täckte som värst nästan hela Finska viken. Rikliga ytansamlingar av blågröna alger förekom även i de södra delarna av Skärgårdshavet och Ålands hav. I sjöarna började mängden blågröna alger öka redan i slutet av juni på grund av det varma vädret, och mer blågröna alger än vanligt förekom ända fram till början av augusti.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2017: Rikligt med blågrönalger i havsområdena i juli–augusti, lugnare algsommar än normalt i insjöarna 31-08-2017
Algsituationen var lugn i början av sommaren och blågrönalgerna blev rikligare först i juli. I havsområdena förekom det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra delen av Finska viken, men vindarna och det svala havsvattnet förhindrade förekomsten av märkbara ytblomningar. I insjöarna observerades mindre mängder blågrönalger än normalt, med undantag för början av juli och slutet av augusti.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren 01-09-2016
Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med alger som blandats med vatten, men långvariga ytanhopningar har på grund av det blåsiga vädret inte kunnat bildas. I insjöarna fanns det rikligt med blågrönalger endast under enstaka veckor, men i början av augusti har det gjorts exceptionellt få observationer.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna 03-09-2015
I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomningar av blågrönalger mer omfattande än i fjol. I sjöarna förekom mer blomningar av blågrönalger än i genomsnitt i slutet av sommaren, men ytterst rikliga blomningar observerades endast i några sjöar.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn 04-09-2014
I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma perioden i juli gynnade algblomningarna. Lokala blomningar av blågrönalger observerades i synnerhet i de inre delarna av Skärgårdshavet och vid Finska vikens västra kust. I insjöarna var algläget bättre än i genomsnitt nästan hela sommaren.
Läs mer
Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna 13-09-2013
I havsområdena gjorde man i juli färre observationer av blågrönalger än genomsnittet och först i augusti ökade antalet observationer av blågrönager till det normala för tidpunkten. Under sommaren 2013 fick man observationer från Skärgårdshavet, östra Finska viken, norra delen av Östersjöns huvudbassäng och Bottenhavets södra del.
Läs mer