Blågrönalgversikter

Riksomfattande blågrönalgversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och miljöcentralerna publicerar blågrönalgversikter över sina områden alltefter behov under hela sommaren.

 

Blågrönalgversikter

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 06-05-2013 kl. 9.10, uppdaterad 02-06-2021 kl. 11.25
Målgrupp: