Gå till innehållet

Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast

© AdobeStock

Pressmeddelande 8.9.2022
I Finland inleds ett omfattande samarbetsprojekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast. Projektet PlastLIFE SIP, som leds av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE), är en del av EU:s LIFE-program och har en total budget på cirka 20 miljoner euro.

Landskapsdagen inbjuder dig att uppleva och fotografera landskapet

Det traditionella landskapet sköts med bete i Hangös Tullniemi. Bild Tapio Heikkilä.

Pressmeddelande 5.9.2022 
Landskapen är en väsentlig del av vårt välbefinnande, livsmiljöns kvalitet och mångfald. Den internationella Landskapsdagen firas torsdagen den 20 oktober. Dagen som firas årligen uppmuntrar alla att vara med i att iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. Delta i programmet som ordnas för att fira Landskapsdagen eller kom med idéer om ditt eget sätt att fira Landskapsdagen.

Ansvarsrapport

Syfta till en hållbarhetsomställning och utsläppsminskningar

Finlands miljöcentral har publicerat sin första ansvarsrapport om den egna verksamhetens inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling 2021.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer