Gå till innehållet

Finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen halverades nästan på 2000-talet från 14 koldioxidton till 7,7 ton (Sttinfo.fi)

Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälki_ruotsi
© Suomen ympäristökeskus

Pressmeddelande 11.4.2024
Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e)2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2 år 2021.

Vinterövervakning av Östersjön: halterna av fosfatfosfor är ställvis rekordhöga (STTinfo.fi)

Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024. © Ilkka Lastumäki

Pressmeddelande 10.4.2024
Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet är höga. 

Våra projekt

Vi har hundratals pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syke som arbetsplats

Lär känna Syke som arbetsplats och se vilka jobbmöjligheter vi har tillgängliga.