Gå till innehållet

Finlands miljöcentral förnyar sin organisation: visionen är hållbarhetsomställningen, ett liv som ryms på jorden (sttinfo.fi)

© Lev Karavanov, Adobe Stock.

Pressmeddelande 24.1.2023
Enligt Världsekonomiska forumets färska bedömning är klimatförändringen och naturförlusten de största globala riskerna under de kommande tio åren. Internationella avtal och program har utarbetats för att minska riskerna, många branscher har börjat söka mer hållbara produktionsformer och medborgarnas intresse för miljöfrågor har ökat. Trycket på att påskynda den gröna övergången har ökat, men förändringen framskrider långsamt. Finlands miljöcentral (Syke) har som sitt huvudsakliga mål ställt upp åstadkommandet av en hållbarhetsomställning.

Hållbarhetsomställningen vänder snabbt vårt samhälle så att vi verkar inom gränserna för jordens bärkraft. Finlands miljöcentral har ordnat sin organisation och inriktat sin sakkunskap på att hitta lösningar på centrala utmaningar. I omorganiseringarna har samtidigt också det visuella utseendet och logotypen uppdaterats så att de motsvarar kärnan i verksamheten.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSykes resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer