Gå till innehållet

Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020

 

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2020. © SYKE

Pressmeddelande 5.5.2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året. Den största minskningen skedde i elförbrukningens utsläpp.

Grönalger slemmar igen fisknäten längs Finska vikens kust

 

Nyhet 28.04.2022
Finlands miljöcentral har i mars-april fått anmälningar om slembildning av fisknät under isen vid Finska vikens kust. Under våren har fenomenet varit exceptionellt kraftigt i Sibbo skärgård. Det är i huvudsak grönalger som orsakar slemmet. Man har också observerat slembildning utanför Helsingfors och Fredrikshamn. Grönalgernas tillväxt har gynnats av den långa perioden av istäcke tillsammans med det soliga vädret. Grönalger trivs i kallt vatten. De är inte giftiga.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer