Gå till innehållet

Sommarens algprognos: Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare (stt.fi)

Havslandskap.
© Riku Lumiaro / Syke

Pressmeddelande 1.6.2023
Algblomningen på våren förbrukar kvävet i havsområdena men fosfornäring blir fortfarande kvar för blågrönalgerna för sommaren. Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare.

År 2021 låg kommunernas klimatutsläpp kvar samma nivå som året innan (stt.fi)

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2021.
© Finlands miljöcentral

Press meddelande 30.5.2023
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) låg kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2021 kvar på samma nivå som året innan. Även om det fortfarande skedde en övergång till koldioxidsnåla lösningar inom uppvärmningsmetoder, bromsades den positiva utsläppstrenden särskilt av förbrukningen av uppvärmningsenergi i byggnader, som var högre än året innan.