In English

Palvelukuvaus

Ilmastodieetti.fi on Suomen ympäristökeskuksen verkkopalvelu, jossa voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja kulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Laskurin ensimmäinen versio julkaistiin yhteistyössä YLEn kanssa keväällä 2010, jolloin Ilmastodieetit-ohjelmasarja esitettiin ensimmäisen kerran. Laskurin ensimmäinen versio tehtiin yhteistyössä HINKU-hankkeen (Hiilineutraalit kunnat) kanssa. Laskentaperusteet on tarkistettu ja laskurin toiminnallisuuksia kehitetty vuonna 2013 osana ympäristöministeriön rahoittamaa Ekokoti-hanketta.

Laskentaperusteet

Laskennan tulos on suuntaa-antava. Esimerkiksi kerrostalojen lämmönkulutusta mitataan vain koko talon tasolla eikä oman asunnon tarkkaa arvoa saa selville. Kulutuksen laskelmat ovat arvioita, koska tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu kansantalouden tilinpidon ja päästötietojen avulla. Tarkkojen hiilijalanjälkien merkitseminen tavaroihin ja palveluihin edellyttäisi kasvihuonekaasutietojen keräämistä eri puolilla maailmaa sijaitsevissa yrityksissä, koska useimmat tuotteet ovat globaalien tuoteketjujen tuloksia. Laskentaperusteita täsmennetään sitä myötä kuin tarkempaa laskuriin soveltuvaa tietoa on saatavilla. Laskentaperusteet on tarkistettu ja päivitetty vuonna 2016.

» Ilmastodieetti, laskentaperusteet (2016) (pdf)

Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröitynyt käyttäjä voi palata tuloksiinsa myöhemmin. Kaikki tiedot tallentuvat tietokantaan. Tietoja käytetään palvelun määrällisen ja sisällöllisen käytön seurantaan, viestintään sekä tutkimustoiminnan apuna. Yksittäisistä käyttäjistä ja heidän tuloksistaan ei kerrota eikä anneta tietoja ulkopuolisille. Ilmastodieetin aineistoa voidaan hyödyntää tutkimustarkoituksiin ja SYKE voi pyyntöä sekä käyttötarkoituksen kuvausta vastaan luovuttaa aineiston kolmannelle osapuolelle. Luovutettava aineisto ei sisällä käyttäjää yksilöivää tunnistetietoa (sähköpostiosoite).

Suomen ympäristökeskus voi olla yhteydessä palvelun käyttäjiin sähköpostitse, jos käyttäjä on antanut tähän rekisteröitymisen yhteydessä luvan kohdassa "SYKE saa lähettää minulle laskuriin liittyvää sähköpostia". Sähköpostiosoitteita ei luovuteta edelleen.

» Rekisteriseloste (pdf)

Oikeudellinen varauma

Suomen ympäristökeskus vastaa verkkopalvelun sisällöstä ja laskentaperusteista. Laskentaperusteet ovat julkisia. Asumisen, liikenteen, ruuan ja kulutuksen päästövaikutuksista saadaan jatkuvasti lisää tutkimustietoa, mikä otetaan huomioon työkalun tietoja päivitettäessä.

Palvelun käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältämiä tietoja omalla vastuullaan. Suomen ympäristökeskus ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

Palaute

Voit lähettää palautetta laskurista Suomen ympäristökeskukselle (ilmastotohtori [at] ymparisto.fi).

Linkit

» Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hankkeen

» Ekokoti -hanke