Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)
Julkaistu: 10.12.2021

Karjalan tasavalta on maastoltaan hyvin soista, ja tämän takia monien jokien ja järvien vedet ovat voimakkaan humuspitoisia. Sortavalan alueella, Suomen rajan läheisyydessä sijaitseva, 1200 asukkaan ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)
Hankkeen tuotokset
Julkaistu: 9.12.2021

Hanke koostuu neljästä osiosta, joiden avulla pyritään saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet. Osio A Suomen vesidiplomatian lähestymistapa jalkautetaan käytäntöön ja aluetasolle...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä - Vesidiplomatian yhteishanke > Hankkeen tuotokset
Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä - Vesidiplomatian yhteishanke
Julkaistu: 9.12.2021

AJANKOHTAISTA   HAKUILMOITUS: Vesidiplomatian junioriraportoijaksi Tukholman vesiviikoille 2022, hakemusten deadline 13.6. Vesidiplomatiahanke hakee 1–2 juniorira...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä - Vesidiplomatian yhteishanke
Tutkimusmatkat 2022
Julkaistu: 9.12.2021

Palvelut > Tutkimusalus Aranda > Tutkimusmatkat 2022
Kestävä innovaatiopolitiikka_COSU
Julkaistu: 2.12.2021

Maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, vastaaminen vaatii innovaatiopolitiikan muutosta. Tämä edellyttää yrit...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä innovaatiopolitiikka_COSU
Ilmastopäästöjen laskentatyökalu energiatehokkuushankkeille
Julkaistu: 25.11.2021

Työkalun toimintaidea on, että se muuntaa ilmoitetun sähkönkulutuksen vastaaviksi hiilidioksidipäästöiksi. Laskuri tehtiin, koska työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tarvitsi tiettyjen energiate...

Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Laskurit > Ilmastopäästöjen laskentatyökalu energiatehokkuushankkeille
Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN)
Julkaistu: 16.11.2021

© Jani Antila, Tapio Oy Tausta Luontokato ja ympäristön tila on hälyttävällä tasolla. Ilmaston muutos ja yhteiskunnallinen vihreä siirtymä tuovat vielä lisähaasteita. Luonnonmuk...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN)
Materiaalit
Julkaistu: 11.11.2021

Oppimiskokonaisuudet SEVIRA-hankkeessa on tuotettu oppimiskokonaisuudet, jotka on suunnattu erityisesti peruskoulujen opetukseen, mutta ne soveltuvat yhtä lailla kaikille vesiaiheista opetusaine...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedet ja ihmiset kohtaavat SEVIRA > Materiaalit
Oppimiskokonaisuudet
Julkaistu: 9.11.2021

Etsitkö tietoa ja materiaaleja vesiaiheiseen opetukseen? Oppia vedesta -kokonaisuudesta löydät opetuspalikoita laidasta laitaan: laajoista oppimiskokonaisuuksista peleihin ja animaatioihin. Ve...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävän vedenkäytön EDUWATER-kouluhanke > Oppimiskokonaisuudet
Kemialliset taisteluaineet Itämeressä: biotransformaatiotuotteet ja niiden toksisuus, WARTOX
Julkaistu: 6.11.2021

Kemiallisia aseita tuotettiin ja käytettiin laajasti molempien maailmansotien aikana. Virallisten tietojen mukaan ainakin 50 000 tonnia kemiallisia taisteluaineita sisältäviä pommeja, ammuksia ja mui...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kemialliset taisteluaineet Itämeressä: biotransformaatiotuotteet ja niiden toksisuus, WARTOX
Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski)
Julkaistu: 5.11.2021

© Anne Korhonen Tausta HaSuRiski-hankkeessa syvennetään tuntemusta maankäytön aiheuttamista riskeistä happamilla sulfaattimailla, joista esimerkkinä vesistöjen kemiallisen ja ek...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski)
Strategia
Julkaistu: 27.10.2021

Suomen ympäristökeskuksen strategia vuosille 2021–2025 koostuu visiosta, missiosta, arvoista, päämääristä ja toimintatavoista, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme.  Visio 203...

SYKE Info > Strategia
Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa
Julkaistu: 22.10.2021

Barentsin alueen boreaaliset metsät sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, jotka ovat kaikki YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) osapuolia. CBD:n alaisten Aichi bioiversiteettitavo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa
Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla
Julkaistu: 22.10.2021

Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla -hankkeen tarkoituksena on selventää kuvaa siitä, millaista Suomessa esiintyvä tuotteiden ympäristömarkkinointi on ja kuinka paljon sitä esiintyy sekä miten asi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla
KILTOVA (Kuntien ilmastotoimenpiteiden vaikutustenarviointityökalu)
Julkaistu: 18.10.2021

KILTOVA-2 (Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviointityökalu)   Projektin vaiheet KILTOVA Esiselvitys: (2019-2020):  Projektin tavoitteena on kehittää kaupunkien...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > KILTOVA (Kuntien ilmastotoimenpiteiden vaikutustenarviointityökalu)
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaiset riskit alueellisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (SOLARIS)
Julkaistu: 15.10.2021

AJANKOHTAISTA Ulkoilmaolohuoneet Kokemäenjoen varrella Millaisia ovat tulvien Huittinen ja Kokemäki? Mitä käänteitä, menetyksiä, unohtumattomia kokemuksia tai hämmennystä tulvi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaiset riskit alueellisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (SOLARIS)
Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Julkaistu: 12.10.2021

Rankapuunippu on nostettu laskeutusaltaasta tutkittavaksi osana Puumavesi-hanketta. PuuValuVesi-hanke laajentaa puupuhdistamojen testaamista viidelle valuma-alueelle eri puolille Suomea. © K...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > PuuValuVesi-hanke > Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Julkaisut ja materiaalit
Julkaistu: 12.10.2021

Hankkeen julkaisut ja materiaalit löytyvät jatkossa täältä....

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > PuuValuVesi-hanke > Julkaisut ja materiaalit
PuuValuVesi-hanke
Julkaistu: 12.10.2021

Puupuhdistamoa rakennettiin keväällä 2019 Karstulassa Vahankajoen valuma-alueella sijaitsevaan kunnostusojituksen laskeutusaltaaseen. © Kuva: Kari-Matti Vuori Uppopuiden ekolog...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > PuuValuVesi-hanke
Tapahtumat
Julkaistu: 12.10.2021

Maatalouden vesiensuojelun uusia menetelmiä esitellään Rääkkylässä 29.8. klo 8:30 alkaen Tilaisuudessa havainnollistetaan muun muassa, miten uppopuurakenteilla voidaan tehostaa vesien luontaista...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > PuuValuVesi-hanke > Tapahtumat

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9