1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kestoverkosto
Hanke | Julkaistu: 15.5.2024

Pyrittäessä kohti muovin kiertotaloutta keskeisenä tavoitteena on irrottautuminen fossiilisista raaka-aineista valmistetuista muoveista. Suomen Muovitiekartassa tähän tavoitteeseen sisältyy fossiilis...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestoverkosto
Annika Johansson
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2024

Asiantuntija         FM Yhteystiedot     Sähköposti:annika.johansson@syke.fi Puhelin: +358 29 525 2006 Suomen ......

Asiantuntijat > Annika Johansson
Hannu Huuki
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2024

Tutkija   Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 873 Suomen ympäristökeskus (Syke) Ilmastoratkaisut Kestävyys Paavo Havaksen tie 3......

Asiantuntijat > Hannu Huuki
Suo 2 – Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin
Hanke | Julkaistu: 16.5.2024

    Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin Projektiaika: 01.02.2024 - 31.05.2026   Suo 2.0 hanke keskittyy turpeen energiakäyttöön...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suo 2 – Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2020

Tutkimushankkeen loppuraportti: Salla Selonen, Liisa Maunuksela, Ansa Palojärvi, Annika Johansson, Sari Kauppi, Milja Räisänen, Markus Sillanpää, Raisa Turja, Krista Peltoniemi, Helena Dahl...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mikromuovit maatalousmaassa MicrAgri > Julkaisut
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Hanke | Julkaistu: 22.8.2023

Ajankohtaista Yleispiirteinen hulevesitulvakartta julkaistu testipalvelussa (28.3.2024) Valuma-aluetasoisia tulvakarttoja julkaistu vesistöaluekohtaisten tulvariskien alust...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Maija Faehnle
Sisältösivu | Julkaistu: 25.3.2024

Erikoistutkija FT Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 25 1109 Suomen ympäristökeskus (Syke) Yhdyskuntaratkaisut Asuminen ja liikenne Latokart......

Asiantuntijat > Maija Faehnle
Minna Kuoppala
Sisältösivu | Julkaistu: 22.3.2024

Tutkija FM Yhteystiedot Sähköposti:etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 143 Suomen ympäristökeskus (Syke) Luontoratkaisut Sisävesien luonto Oulun toimipaikka ......

Asiantuntijat > Minna Kuoppala
ACINMUA
Hanke | Julkaistu: 13.3.2024

ACINMUA-hankkeen tarkoituksena on kehittää keräys- ja analyysimenetelmiä ilmakehän nano- ja mikromuovien tutkimukseen sekä selvittää muovihiukkasten pitoisuudet ilmakehässä. Hanke toteutetaan Ilmatie...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > ACINMUA
Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Hanke | Julkaistu: 11.3.2024

Yleistä  Vesi on välttämätöntä hyvän elämänlaadun kannalta, ja sen integroitu ja kestävä hoito on ainoa tapa turvata vesi ihmisille ja ekosysteemeille. Digitaaliset vedet (DIWA) -lippulaiva...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Hanke | Julkaistu: 8.3.2024

OECM (Other effective area-based conservation measures) -hankkeessa edistetään EU:n Biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten toimeenpanoa määrittelemällä ja raportoimalla suojelualueverkos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat Kokouksissa käsitellään 40 hakemusta/kokous, siinä järjestyksessä kun saapuvat. To 5.9.2024 To 14.11.2024  Hakemusten tul...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Hanke | Julkaistu: 21.2.2024

  Tausta Rakentaminen happamilla sulfaattimailla aiheuttaa monenlaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Maaperän sulfidiyhdisteiden hapettuminen johtaa maaperän ja sen kanssa k...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Hanke | Julkaistu: 20.2.2024

  Vesiruton raivausnuottausta Kuusamossa. © Kuva: Satu Maaria Karjalainen Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erila...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Hanke | Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Hanke on jatkoa Vesihuki 2 -hankkeelle, jossa laskettiin Suomen vesihuollon elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja tehtiin päästövähennystarkasteluja kolmen skenaarion avulla. Hankkeen yh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
Hanke | Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi. Ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan Suomessa lisääntyvässä m...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet – kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3)
Hanke | Julkaistu: 2.2.2024

Vuosia jatkuneesta systemaattisesta työstä huolimatta vesientila ei Suomessa juurikaan ole muuttunut. Erityisesti hajakuormituksena vesistöön valuvan maatalouden kuormitus on edelleen merkittävä pain...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet – kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3)
Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
Hanke | Julkaistu: 28.2.2024

NordGypsum-projekti syventää yhteistyötä, joka aloitettiin vuosina 2019-2021 IBA-rahoituksella (Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta) toteutetussa hankkeessa ”Itämeren veden laad...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke
Hanke | Julkaistu: 11.2.2022

Ajankohtaista Luontoselvitysoppaan toinen, korjattu painos on julkaistu 26.1.2024. Oppaan sisältö on päivitetty muun muassa vastaamaan uutta luonnonsuojelulakia. Uusi painos korvaa vuon...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke
Merialuesuunnittelun keinot edistää meriluonnon suojelua ja ennallistamista (MSP4BIO)
Hanke | Julkaistu: 19.1.2024

  MSP4BIO on lyhenne hankkeen englanninkielisestä nimestä Improved Science-Based Maritime Spatial Planning to Safeguard and Restore Biodiversity in a coherent Europ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merialuesuunnittelun keinot edistää meriluonnon suojelua ja ennallistamista (MSP4BIO)

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle