Syke sai uuden neuvottelukunnan
Uutinen | Julkaistu: 28.6.2023

Ympäristöministeriö nimitti Suomen ympäristökeskukselle uuden neuvottelukunnan, jonka puheenjohtajaksi nimitettiin dekaani, soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta. Puh......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Syke sai uuden neuvottelukunnan
Ajankohtaista > Uutiset > Syke sai uuden neuvottelukunnan
Henkilöstö
Sisältösivu | Julkaistu: 18.10.2017

Meitä on Suomen ympäristökeskuksessa noin 700 innostunutta ammattilaista. Turvaamme ympäristöämme hyödyntämällä tieteiden rajoja ylittävää tutkimusta ja osaamista. Etsimme uusia tapoja tehdä työtä av...

Syke Info > Syke työpaikkana > Henkilöstö
Organisaatio
Julkaistu: 16.2.2021

Suomen ympäristökeskuksen toiminta on jaettu viiteen ratkaisuyksikköön, kahteen poikkileikkaavaan yksikköön, kolmeen mahdollistavaan yksikköön ja johdon tuessa olevaan kolmeen toimintoon. Yksiköiden ...

Syke Info > Organisaatio
Uusi teemakeskus edistää kestävyysmurrosta Euroopassa – johtajana aloitti Sanna-Riikka Saarela SYKEstä
Uutinen | Julkaistu: 12.10.2022

Tämän vuoden alussa aloitti uusi SYKEn koordinoima kestävyysmurrosaiheinen teemakeskus. Kahdestatoista eurooppalaisesta organisaatiosta muodostuvaa keskusta johtaa SYKEn kehittämispäällikkö Sanna-Riik......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Uusi teemakeskus edistää kestävyysmurrosta Euroopassa – johtajana aloitti Sanna-Riikka Saarela SYKEstä
Ajankohtaista > Uutiset > Uusi teemakeskus edistää kestävyysmurrosta Euroopassa – johtajana aloitti Sanna-Riikka Saarela SYKEstä
Yhteiskehittämisen parhaita esimerkkejä etsittiin Eionet-verkoston työpajassa
Uutinen | Julkaistu: 12.10.2022

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto eli Eionet-verkosto on Euroopan ympäristökeskuksen jäsen- ja yhteistyömaista koostuva asiantuntijaverkosto. Suomen Eionet-verkosto kokoontui syyskuussa kes......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Uutiset > Yhteiskehittämisen parhaita esimerkkejä etsittiin Eionet-verkoston työpajassa
Ajankohtaista > Yhteiskehittämisen parhaita esimerkkejä etsittiin Eionet-verkoston työpajassa
SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – kaikki johtajat valittu
Uutinen | Julkaistu: 12.7.2022

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto on uudistumassa. Johtajien kaikki valinnat on saatu päätökseen ja uuden organisaatiorakenteen päälinjat myös vahvistettu vuosille 2023-2026. SYKE vaikuttaa kestä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – kaikki johtajat valittu
Ajankohtaista > Uutiset > SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – kaikki johtajat valittu
SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – osa uusista johtajista valittu
Uutinen | Julkaistu: 1.7.2022

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto on uudistumassa. Osa johtajiston valinnoista on varmistunut ja uuden organisaatiorakenteen päälinjat myös vahvistettu vuosille 2023-2026. SYKE vaikuttaa kestävän......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – osa uusista johtajista valittu
Ajankohtaista > Uutiset > SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – osa uusista johtajista valittu
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.8.2023

© Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tavoitteena on olla organisaatio, jossa kaikkien on hyvä työskennellä, eikä ketään syrjitä esimerkiksi sukupuolen, alkuperän, uskonnon...

Syke Info > Syke työpaikkana > Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Pääjohtaja ja johtoryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2023

Operatiivinen johtoryhmä Suomen ympäristökeskuksen asia- ja talousjohtamisen sekä operatiivisen johtamisen tehtäviä varten pääjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat tutkimusjohtaja, p...

Syke Info > Organisaatio > Pääjohtaja ja johtoryhmä
SYKEn juhlaseminaarissa pureuduttiin kestävyysmurrokseen hyvissä tunnelmissa
Uutinen | Julkaistu: 26.11.2020

SYKEn 25-vuotista taivalta juhlittiin seminaarissa maanantaina 23.11. Helsingin Musiikkitalolla. Verkkolähetyksenä toteutetussa tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia keskusteluita kestävyysmurroksest......

Ajankohtaista > SYKEn juhlaseminaarissa pureuduttiin kestävyysmurrokseen hyvissä tunnelmissa
Leif Schulmanista SYKEn uusi pääjohtaja
Uutinen | Julkaistu: 19.11.2020

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt FT Leif Schulmanin Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajaksi 1.1.2021-31.10.2025 väliseksi ajaksi. Schulman siirtyy uuteen tehtäväänsä Helsingin yliopiston Luonnontie......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Leif Schulmanista SYKEn uusi pääjohtaja
Ajankohtaista > Uutiset > Leif Schulmanista SYKEn uusi pääjohtaja
Kansainvälinen arviointi: Suomen ympäristökeskuksen työ vaikuttavaa ja laadukasta
Tiedote | Julkaistu: 18.11.2020

Tuoreen kansainvälisen arvioinnin mukaan Suomen ympäristökeskus SYKE on edistyksellinen ja arvostettu tutkimuslaitos, joka tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja jolla on merkittävää yhteiskunnallista v......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Kansainvälinen arviointi: Suomen ympäristökeskuksen työ vaikuttavaa ja laadukasta
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kansainvälinen arviointi: Suomen ympäristökeskuksen työ vaikuttavaa ja laadukasta
Tutkimus & kehittäminen > Tiedontuotannon laatu > Kansainvälinen arviointi: Suomen ympäristökeskuksen työ vaikuttavaa ja laadukasta
Neuvottelukunta
Sisältösivu | Julkaistu: 6.5.2013

© Maija Airos Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.6.2023–31.12.2026. Neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan t...

Syke Info > Organisaatio > Neuvottelukunta
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Hanke | Julkaistu: 25.5.2020

Kiertotaloudelle on asetettu monenlaisia tavoitteita , kuten luonnonvarojen säästävä käyttö, tuotteiden pitäminen kierroissa niin pitkään kuin se on ympäristöllisesti perusteltua ja sivuvirtojen ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja
Tiedote | Julkaistu: 7.1.2019

Suomen ympäristökeskuksen uudeksi tutkimusjohtajaksi on valittu maatalous- metsätieteiden tohtori, ympäristöpolitiikan dosentti Eeva Primmer. Hän aloittaa viisivuotisessa tehtävässään helmikuun alussa......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja
Ajankohtaista > Tiedotteet > Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja
Tutkimus & kehittäminen > Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja
Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2018

Suomen ympäristökeskus on ensimmäinen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka on saanut laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin koko toiminnalleen. SYKElle myönnettyyn kansainväliseen ISO......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
SYKEen kolme uutta strategista ohjelmaa
Uutinen | Julkaistu: 26.1.2018

Suomen ympäristökeskuksessa käynnistyi vuoden alussa kolme uutta strategista ohjelmaa. Kestävän kaupungistumisen ja kestävän kiertotalouden ohjelmissa etsitään ratkaisuja keskeisiin ympäristökysymyksi......

Ajankohtaista > Uutiset > SYKEen kolme uutta strategista ohjelmaa
Syke Info
Sisältösivu | Julkaistu: 11.1.2023

© Kai Widell. Me Suomen ympäristökeskuksessa tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja riippumatonta tietoa globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon, ylikulutukseen, saast...

Syke Info
SYKE aloittaa YT-neuvottelut
Tiedote | Julkaistu: 8.5.2015

SYKE käynnistää YT-neuvottelut. Taustalla on ELY-keskusten irtisanomat analyysi- ja asiantuntijapalvelusopimukset 1.1.2016 lukien. Tämä vähentää laboratorioiden vuosittaista rahoitusta noin 850 000 eu......

Ajankohtaista > Tiedotteet > SYKE aloittaa YT-neuvottelut