Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Tiedote | Julkaistu: 21.6.2017

Erittäin uhanalaista harjusinisiipeä on esiintynyt Suomessa pitkään vain Säkylänharjulla. Viime kesänä tehtiin siirtoistutus uuden perhospopulaation perustamiseksi Etelä-Hämeeseen. Tuoreet havainnot o......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Ajankohtaista > Tiedotteet > Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Seurannat > Hämeeseen siirretyt harjusinisiivet selvisivät ensimmäisestä talvestaan
Ekosysteemihotelli
Hanke | Julkaistu: 10.8.2017

Ekosysteemihotellin avulla lievennetään luonnon monimuotoisuudelle tapahtuvia vahinkoja maankäytön muutoksissa. Toimintamallin avulla voidaan pyrkiä säästämään paikallisesti tai ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemihotelli
Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
Uutinen | Julkaistu: 18.11.2016

Rudus Oy on voittanut eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan palkinnon Rudus Lumo-ohjelmallaan. NCC:n biodiversiteettiohjelma Kielo sai tunnustuksen parha......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
Ajankohtaista > Uutiset > Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
SYKE Info > Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua
Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla
Tiedote | Julkaistu: 25.6.2015

Erittäin uhanalaista harjusinisiipeä tavataan Suomessa vain Säkylänharjulla. Suunnitelmissa on ollut siirtää harjusinisiipiä Lopelle. Lajin kanta on kuitenkin heikentynyt selvästi kahden peräkkäisen k......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Hankkeet > Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Seurannat > Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla
Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tiedote | Julkaistu: 19.3.2015

Laajapohjainen yhteistyö ympäristö- ja metsäalan toimijoiden kesken on tuottanut yhteisen näkemyksen harjumetsien paahdeympäristöjen hoidosta. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Hankkeet > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Julkaisut > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito > Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin
Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason parantaminen siirtoistutuksen avulla
Hanke | Julkaistu: 21.8.2020

Tausta Uhanalainen ja erityisesti suojeltu harjusinisiipi ( Scolitantides vicrama ) esiintyy Suomessa nykyisin vain Säkylänharjulla. Tämä on suuri riski lajin säilymisen kannalta, sillä yksittäi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason parantaminen siirtoistutuksen avulla
Harjumetsien paahdeympäristöt
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2013

Harjumetsien paahdeympäristöjen erityispiirteitä Harjumetsien paahdeympäristöjä on etelästä länteen avautuvilla harjunrinteillä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Paisteisilla rint......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta > Harjumetsien paahdeympäristöt
Tietoa luonnonhoidosta
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Metsänhoitoa tulella © Tapio Heikkilä SYKEn Biodiversiteettikeskuksen asiantuntijat ovat tehneet pitkään ennallistamisen ja luonnonhoidon kehittämistä ja seurantaa yhteistyössä Metsähal...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > Tietoa luonnonhoidosta
Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito
Hanke | Julkaistu: 6.5.2013

Hankkeessa kerättiin elinympäristö- ja putkilokasvilajitietoa harjumetsien paahdeympäristöistä harjumetsiä sisältäviltä NATURA- alueilta. Lisäksi inventoitiin myös yksityismaiden talousmetsiin sij...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito
Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tavoitteet Suomen harjumuodostumat ovat tärkeitä pohjavesialueita ja usein maisemallisesti ja lajistollisesti arvokkaita. Harjumetsien paahderinteet on arvioitu uhanalaiseksi luontotyy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot