1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

07-2024 Liukoisuustesti
Julkaistu: 27.3.2024

Proftest Syke järjestää yhteistyössä KVVY tutkimus Oy:n kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät liukoisuustestejä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. Vertailun kohteena ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 07-2024 Liukoisuustesti
Koulun kasvava rooli matkalla kestävän SINISEEN Euroopaan (BlueLightS)
Julkaistu: 19.3.2024

  Eläinplanktonia © Kuva: Siru Tasala BlueLights projekti pyrkii vahvistamaan sinistä koulutusta eli meri-ja vesilukutaitoa Euroopassa. Sinisen opetuksen laajenemine...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Koulun kasvava rooli matkalla kestävän SINISEEN Euroopaan (BlueLightS)
06-2024 Luonnonvesi II
Julkaistu: 14.3.2024

Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät luonnonvesistä seuraavia määrityksiä: happi, klorofylli a, saliniteetti, SiO 2 , TIC ja TOC. Pätevyyskokeen tarkoit...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 06-2024 Luonnonvesi II
ACINMUA
Julkaistu: 13.3.2024

ACINMUA-hankkeen tarkoituksena on kehittää keräys- ja analyysimenetelmiä ilmakehän nano- ja mikromuovien tutkimukseen sekä selvittää muovihiukkasten pitoisuudet ilmakehässä. Hanke toteutetaan Ilmatie...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > ACINMUA
Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Julkaistu: 11.3.2024

Yleistä  Vesi on välttämätöntä hyvän elämänlaadun kannalta, ja sen integroitu ja kestävä hoito on ainoa tapa turvata vesi ihmisille ja ekosysteemeille. Digitaaliset vedet (DIWA) -lippulaiva...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Lopputapahtuma
Julkaistu: 11.3.2024

BALTICITIES-projektin lopputapahtuma   22-23 toukokuuta 2024, Liepāja, Latvia. Liepāja sijaitsee Latvian länsiosassa. Se tunnetaan nimellä “kaupunki, jossa tuuli syntyy".  Li...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren maiden kaupunkiyhteistyö meriympäristön suojelussa (BALTICITIES) > Tapahtumat > Lopputapahtuma
Mallit ja työkalut
Julkaistu: 11.3.2024

Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) on käytössä useita erilaisia ympäristön tilan matemaattisia arviointi- ja ennustamisvälineitä, joita voidaan laajasti ottaen kutsua matemaattisiksi malleiksi. Malle...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut
Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Julkaistu: 8.3.2024

OECM (Other effective area-based conservation measures) -hankkeessa edistetään EU:n Biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten toimeenpanoa määrittelemällä ja raportoimalla suojelualueverkos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)
Julkaistu: 5.3.2024

Tavoitteet Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä -hankkeella (REPower-CEST) on kolme keskeistä tavoitetta: 1. Luoda kokonaisvaltainen näkemys fossiilisia polttoaineita korvaavan ja vihreää s...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)
Tulvakeskus
Julkaistu: 5.3.2024

Ajankohtaista Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää tilannekuvaa  vesi.fi-sivustolla.   Tulvakeskus on Suomen ympärist...

Palvelut > Tulvakeskus
Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)
Julkaistu: 28.2.2024

Ilmastollisesti kestävä kasvualustatuotanto tarjoaa ratkaisun puutarhatalouden kasvualustatarpeeseen, nyt kun energiaturpeen yhteydessä korjatun kasvuturpeen määrä on vähentynyt nopeasti. Kest...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)
Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
Julkaistu: 28.2.2024

NordGypsum-projekti syventää yhteistyötä, joka aloitettiin vuosina 2019-2021 IBA-rahoituksella (Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta) toteutetussa hankkeessa ”Itämeren veden laad...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
05-2024 Metallimääritykset
Julkaistu: 26.2.2024

Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja pohjavesistä ja jätevesistä. Pätevyyskokeessa määritetään vesinäytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Be, Ca, ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 05-2024 Metallimääritykset
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS) -hanke
Julkaistu: 26.2.2024

BARIMS-hankkeessa arvioidaan monimuotoisuudelle erityisen merkittäviä aluekokonaisuuksia Barentsin alueella eli Pohjois-Norjassa sekä Suomen ja Ruotsin Lapissa. Lisäksi hankkeessa pohditaan keinoja, ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS) > Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS) -hanke
Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS)
Julkaistu: 26.2.2024

Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely Tunturihaukan silmin -näyttely kuvaa haukan näkökulmasta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Pohjoisen alueen luontoon, elinkeinoihin ja paikallisten ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS)
Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Julkaistu: 21.2.2024

  Tausta Rakentaminen happamilla sulfaattimailla aiheuttaa monenlaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Maaperän sulfidiyhdisteiden hapettuminen johtaa maaperän ja sen kanssa k...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Julkaistu: 20.2.2024

  Vesiruton raivausnuottausta Kuusamossa. © Kuva: Satu Maaria Karjalainen Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erila...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Hanke on jatkoa Vesihuki 2 -hankkeelle, jossa laskettiin Suomen vesihuollon elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja tehtiin päästövähennystarkasteluja kolmen skenaarion avulla. Hankkeen yh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi. Ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan Suomessa lisääntyvässä m...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
SPARKA-hankkeen tulokset
Julkaistu: 15.2.2024

Kiitos kaikille kansalaishavainnointiin osallistuneille!  Partiolaiset raportoivat syksyllä 2023 yhteensä 62 vedenlaadun ja pienen roskan havaintoa eri puolilta Suomea yhteensä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen Partiolaiset kansalaistieteen edistäjinä - SPARKA > SPARKA-hankkeen tulokset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle