1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaisut
Julkaistu: 21.3.2023

Velmu-uutiskirjeet Velmu-uutiskirje 1/2023 Velmu-uutiskirje 2021-3 (pdf) Velmu-uutiskirje 2021-2 (pdf) Velmu-uutiskirje 2021-1 (pdf) Velmu-uutiskirje 2020-3 (pdf)...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu) > Julkaisut
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu)
Julkaistu: 21.3.2023

Monimuotoista meriluontoa nyt ja tulevaisuudessa meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, eli tuttavallisemmin Velmu, kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niid...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu)
Velmun menetelmät
Julkaistu: 21.3.2023

  Geologiset menetelmät Pohjan muotoja ja pohjan laatua voidaan tutkia erilaisilla kaikuluotainmenetelmillä, nykyisin erityisesti monikeilakaiulla. Tarkkaa tietoa pohjan muod...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu) > Velmun menetelmät
Yhteystiedot
Julkaistu: 21.3.2023

Meriluonnon monimuotoisuutta tutkitaan hyvässä seurassa, yli tutkimuslaitosten rajojen. VELMU-ohjelmaa koordinoi Suomen ympäristökeskus. Ympäristöministeriö vastaa hallinnollisesta ohjauksesta. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu) > Yhteystiedot
Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra
Julkaistu: 17.3.2023

 © Kuva: Tuomas Hirvonen Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra -hankkeessa kehitetään ja keskitetään Suomen ympäristökeskus SYKEn mekatroniikan tutki...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra
Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (Reijo)
Julkaistu: 16.3.2023

Reijo-hankkeessa etsitään uusia tapoja kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa. Reijo pohjautuu edeltävään yhteishankkeeseen: Reetta eli Resurssivii...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (Reijo)
06-2023 Radon
Julkaistu: 15.3.2023

Proftest Syke järjestää yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät radonia talousvesistä. Radonin  222 Rn määrittäminen talousvedestä ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 06-2023 Radon
Haitallisten aineiden biologisten vaikutusten havainnointi- ja mittausmenetelmien käyttöönotto Itämeren alueella (BEACON)
Julkaistu: 13.3.2023

  BEACON-hanke keskittyy haitallisten aineiden biologisiin vaikutuksiin ja niitä havainnoivien ja mittaavien menetelmien (biotestit, biomarkkerit ja muut ns. vaikutuspohjaiset menete...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Haitallisten aineiden biologisten vaikutusten havainnointi- ja mittausmenetelmien käyttöönotto Itämeren alueella (BEACON)
Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot
Julkaistu: 13.3.2023

Mitä yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) ovat, ja mihin niitä voi käyttää? Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) soveltuvat muun muassa yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin muu...

Palvelut > Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot
Kiireellisesti suojeltavat lajit
Julkaistu: 2.3.2023

Alueelliset neuvottelut suojelutoimista Ympäristöhallinnon lajisuojelutyön tehostamiseksi pidettävät alueelliset suunnittelukokoukset eli priorisointineuvottelut käynnistettiin muutaman vuoden t...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > Kiireellisesti suojeltavat lajit
Luontoneuvottelijoiden tietovalmiuksien kehittäminen (CO-OP4CBD)
Julkaistu: 28.2.2023

CBD-neuvottelut Montrealissa joulukuussa 2022. © Kuva: Kaisa Pietilä   Tavoitteet Hankkeen ydinidea on parantaa EU:n jäsenmaille ja muille lähialueen maille ( associat...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoneuvottelijoiden tietovalmiuksien kehittäminen (CO-OP4CBD)
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä – RYTJ
Julkaistu: 17.2.2023

Rakennettua ympäristöä Kalasatamassa. © Päivi Malmi Uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti, vanha lyhenne RYTJ) kokoaa yhteen rakentamiseen ja kaavoituks...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä – RYTJ
Suomen Partiolaiset kansalaistieteen edistäjinä - SPARKA
Julkaistu: 14.2.2023

SPARKA-hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen, partiolaisista koostuva kansalaistiedeverkosto, jonka avulla kerätään havaintoja vedenlaadusta, sinilevätilanteesta, roskaisuudesta ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen Partiolaiset kansalaistieteen edistäjinä - SPARKA
GOVAQUA
Julkaistu: 13.2.2023

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > GOVAQUA
Ympäristölaatunormit pohjaveden pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa (LaatuNOPPA)
Julkaistu: 10.2.2023

Taustaa Suomessa 65 % vesilaitosten jakamasta talousvedestä on pohjavettä. Pohjavettä peittävät maakerrokset ovat usein ohuita, mikä mahdollistaa haitallisten aineiden kulkeutumisen ylemmistä ma...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristölaatunormit pohjaveden pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa (LaatuNOPPA)
Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä
Julkaistu: 9.2.2023

FACTOR-hanke tutkii, millä tavoin puntaroiva kansalaiskeskustelu voi edistää oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää. FACTOR analysoi yksilöiden vinoumien ja virhekäsitysten ka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä
Ympäristökasvatusyhteistyö Baltian maiden kanssa (CLIWATE)
Julkaistu: 7.2.2023

Opettajat tutustumassa Villa Elfvikin luontotaloon Espoossa. © Kuva: Eija Rantajärvi CLIWATE-hanke kehittää Suomen ja Baltian maiden yhteistyötä ympäristökasvatuksessa. Ympärist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristökasvatusyhteistyö Baltian maiden kanssa (CLIWATE)
EU:n Vihreiden väittämien aloitteen vaikutukset Suomessa - VIHERVÄITE
Julkaistu: 6.2.2023

Hankkeen tavoitteena on arvioida Euroopan komission vihreiden väittämien aloitteen vaikutuksia Suomessa sekä tukea aihepiirin työryhmää vihreiden väittämien aihealueen työssä. Hankkeessa tuotetaan an...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > EU:n Vihreiden väittämien aloitteen vaikutukset Suomessa - VIHERVÄITE
03-2023 Luonnonvesi- määritykset
Julkaistu: 2.2.2023

  Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät luonnonvesistä seuraavia määrityksiä: kiintoaine, klorofylli  a , N NH4 , N NO2+NO3 , N tot , P PO4 , ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 03-2023 Luonnonvesi- määritykset
04-2023 Jätevesi- määritykset I
Julkaistu: 2.2.2023

  Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä seuraavia määrityksiä: BOD 7 , COD Cr , COD Mn , Ca, K, Mg, Na, kiintoaine ja TOC. Pätevyyskokeessa o...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 04-2023 Jätevesi- määritykset I

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle