1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

10-2022 Asbesti
Julkaistu: 23.6.2022

  Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä. Vertailumittaus toteutet...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 10-2022 Asbesti
Luonto takaisin kaupunkeihin (Binatur) - luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuus
Julkaistu: 23.6.2022

Luontopohjaiset ratkaisut osana kaupunkien ilmastokestävyyttä Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutukset veden määrään, laatuun ja kausittaiseen vaihteluun kaupungeissa. Se lisää tulva- ja er...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonto takaisin kaupunkeihin (Binatur) - luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuus
11-2022 IAVOC
Julkaistu: 22.6.2022

  Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen laboratorioille, jotka tekevät sisäilmanäytteiden VOC‐yhdisteiden määrityksiä (ISO 16000‐6) ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 11-2022 IAVOC
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)
Julkaistu: 22.6.2022

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman p...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)
08-2022 Lämpöarvo
Julkaistu: 21.6.2022

  Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka mittaavat kalorimetrista ja tehollista lämpöarvoa (gross and net calorific value) polttoaineista. Pätevyyskokeen tarkoitu...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 08-2022 Lämpöarvo
07-2022 AOX
Julkaistu: 20.6.2022

  Proftest SYKE järjestää vertailumittauksen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä AOX- määrityksiä luonnonvesistä ja massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Vertailumittauksen ta...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 07-2022 AOX
Tutkijoiden yöt (Blue Nights)
Julkaistu: 15.6.2022

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria merentutkimuksen pariin ja lisätä heidän kiinnostustaan tutkijanuran valintaan. Miten innostaa nuoria merentutkimuksen pariin? ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tutkijoiden yöt (Blue Nights)
09-2022 Talousvesi
Julkaistu: 13.6.2022

  Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät talous- ja raakavesistä seuraavia määrityksiä: COD Mn , Fe, Mn, Cl, F, SO 4 , pH, sähkönjohtavuus, NH 4 , NO 2 , ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 09-2022 Talousvesi
Eliötyöryhmät
Julkaistu: 13.6.2022

Lajien suojelua ja hoitoa Suomessa edistävät eri lajien ja eliöryhmien asiantuntijatyöryhmät. Työryhmien jäseninä on tutkijoita, ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja ammattilaisen tasoisia harrastaj...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät
Jäsenet ja vastuualueet
Julkaistu: 13.6.2022

Heikki Hämäläinen Jyväskylän yliopisto. Faunistista harrastusta monista vesihyönteisryhmistä, ekologista tutkimusta virta- ja seisovista vesistä mm. FIBRE –hankkeisiin ja Vesipolitiikan puitedir...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Vesihyönteisryhmä > Jäsenet ja vastuualueet
Lajilöytöjä Suomesta
Julkaistu: 13.6.2022

kalkkitorvilokotilo Quickella arenaria , 2013 Kuusamo, Oulanka Murchisonellidae-heimoon kuluva vieraslaji, 2013 Haminan saaristo, Suomenlahti pulleasilokotilo Cochli...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Nilviäistyöryhmä > Lajilöytöjä Suomesta
Luonnonsuojelu- yhteistyö Luoteis-Venäjällä
Julkaistu: 13.6.2022

Suomalais-venäläisen luonnonsuojeluyhteistyön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja tukea kattavan suojelualueverkoston kehittymistä. Yhteistyö on jatkunut 1970-luvulta asti m...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > Luonnonsuojelu- yhteistyö Luoteis-Venäjällä
Maanilviäisten lajiluettelo
Julkaistu: 13.6.2022

Suomessa on tavattu 95 maalla elävää kotilo- ja etanalajia. Niistä 74 on Suomen varsinaiseen, luonnonvaraiseen lajistoon kuuluvia ja 21 ihmisen mukana levinneitä vieraslajeja, joista osa elää vain ka...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Nilviäistyöryhmä > Maanilviäisten lajiluettelo
Maasto-ohjeita
Julkaistu: 13.6.2022

SYKE ja sammaltyöryhmä ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen uhanalaisten sammalten populaatiokoon arvioimiseksi maastossa. Tietoa populaatiokoosta tarvitaan uhanalaistyössä (esiintymien seuranta, laji...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Sammaltyöryhmä > Maasto-ohjeita
Nilviäiset säädöksissä
Julkaistu: 13.6.2022

Jokihelmisimpukan glokidio-toukat loisivat taimenen poikasen kiduksissa talven yli. Jokainen kiduksissa näkyvä valkea piste on yksi glokidio. © Ulla-Maija Liukko. Luonnonsuojelulaki ja -a...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Nilviäistyöryhmä > Nilviäiset säädöksissä
Nilviäistyöryhmä
Julkaistu: 13.6.2022

Suomen kotilot, etanat ja simpukat Nilviäistyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2003. Keskeisin työryhmän tehtävä on tuottaa tietoa nilviäislajeista uhanalaisuusarviointeja varten. Nilviäislajien...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Nilviäistyöryhmä
Nilviäistyöryhmän jäsenet
Julkaistu: 13.6.2022

    Puheenjohtaja Ilmari Valovirta on saanut WWF:n tunnustuspalkinnon mittavasta elämäntyöstä nilvi...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Nilviäistyöryhmä > Nilviäistyöryhmän jäsenet
Sammalten uhanalaisuus
Julkaistu: 13.6.2022

Maaliskuussa 2019 julkaistussa Suomen lajien viidennessä uhanalaisuusarvioinnissa tarkasteltiin maassamme kasvavaa 905 sammaltaksonia. Näistä vähän yli puolet, 497 taksonia, arvioitiin elinvoimaisiks...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Sammaltyöryhmä > Sammalten uhanalaisuus
Sammaltyöryhmä
Julkaistu: 13.6.2022

Sammaltyöryhmä on Suomen ympäristökeskuksen SYKEn yhteydessä toimiva asiantuntijaryhmä. Ryhmän jäsenet ovat luonnontieteellisten museoiden, yliopistojen, SYKEn ja Metsähallituksen sammalasiantuntijoi...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Sammaltyöryhmä
Suomen sammalet
Julkaistu: 13.6.2022

Suomen sammallajisto ja sen levinneisyys tunnetaan kohtuullisen hyvin. Tästä huolimatta lähes joka vuosi löytyy maastamme uusia lajeja ja tieto levinneisyydestä karttuu. Viime vuosina levinneisyystie...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Eliötyöryhmät > Sammaltyöryhmä > Suomen sammalet

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle