1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)
Julkaistu: 28.2.2024

  Ilmastollisesti kestävä kasvualustatuotanto tarjoaa ratkaisun puutarhatalouden kasvualustatarpeeseen, nyt kun energiaturpeen yhteydessä korjatun kasvuturpeen ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)
Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
Julkaistu: 28.2.2024

NordGypsum-projekti syventää yhteistyötä, joka aloitettiin vuosina 2019-2021 IBA-rahoituksella (Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta) toteutetussa hankkeessa ”Itämeren veden laad...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)
05-2024 Metallimääritykset
Julkaistu: 26.2.2024

Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja pohjavesistä ja jätevesistä. Pätevyyskokeessa määritetään vesinäytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Be, Ca, ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 05-2024 Metallimääritykset
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS) -hanke
Julkaistu: 26.2.2024

BARIMS-hankkeessa arvioidaan monimuotoisuudelle erityisen merkittäviä aluekokonaisuuksia Barentsin alueella eli Pohjois-Norjassa sekä Suomen ja Ruotsin Lapissa. Lisäksi hankkeessa pohditaan keinoja, ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS) > Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS) -hanke
Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS)
Julkaistu: 26.2.2024

Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely Tunturihaukan silmin -näyttely kuvaa haukan näkökulmasta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Pohjoisen alueen luontoon, elinkeinoihin ja paikallisten ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely (BARIMS)
Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Julkaistu: 21.2.2024

  Tausta Rakentaminen happamilla sulfaattimailla aiheuttaa monenlaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Maaperän sulfidiyhdisteiden hapettuminen johtaa maaperän ja sen kanssa k...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu)
Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Julkaistu: 20.2.2024

  Vesiruton raivausnuottausta Kuusamossa. © Kuva: Satu Maaria Karjalainen Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erila...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)
Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Hanke on jatkoa Vesihuki 2 -hankkeelle, jossa laskettiin Suomen vesihuollon elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja tehtiin päästövähennystarkasteluja kolmen skenaarion avulla. Hankkeen yh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)
Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
Julkaistu: 19.2.2024

Tausta Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi. Ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan Suomessa lisääntyvässä m...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)
SPARKA-hankkeen tulokset
Julkaistu: 15.2.2024

Kiitos kaikille kansalaishavainnointiin osallistuneille!  Partiolaiset raportoivat syksyllä 2023 yhteensä 62 vedenlaadun ja pienen roskan havaintoa eri puolilta Suomea yhteensä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen Partiolaiset kansalaistieteen edistäjinä - SPARKA > SPARKA-hankkeen tulokset
Hankkeet
Julkaistu: 13.2.2024

Suomen ympäristökeskus (Syke) selvittää meriroskan määrää, levinneisyyttä ja vaikutuksia Itämeressä sekä roskan lähteitä ja reittejä mereen. Kehitämme myös toimenpiteitä, joilla roskaantumista voi vä...

SYKEn meriroskahankkeet > Hankkeet
Tieteelliset julkaisut
Julkaistu: 13.2.2024

2023 Kangas, A., Setälä, O., Kauppi, L., Lehtiniemi, M . 2023. Trophic transfer increases the exposure to microplastics in littoral predators.  Marine Pollution Bulletin 196: 115553. h...

SYKEn meriroskahankkeet > Tieteelliset julkaisut
Ympäristön tilan seurantastrategian toimenpideohjelma (YSS2030)
Julkaistu: 13.2.2024

Ajankohtaista Mika Raateoja ja Jenni Attila: Ympäristön seuranta on uuden edessä (Ratkaisuja-blogi, 26.5.2023) Kansallinen ympäristön tilan seurannan strategia o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristön tilan seurantastrategian toimenpideohjelma (YSS2030)
Syken LCA-tutkimus
Julkaistu: 12.2.2024

Syken LCA-tutkimus tuottaa tieteeseen perustuvaa tietoa, joka auttaa eri sidosryhmiä toimimaan ympäristön kannalta viisaammin. Esimerkiksi päättäjiä tekemään kestävämpiä päätöksiä, kansalaisia tekemä...

Elinkaariarviointi > Syken LCA-tutkimus
Kuulutukset
Julkaistu: 5.2.2024

Suomen ympäristökeskus on vuoden 2023 alusta toiminut Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVAan ja SOVAan liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa. Kuulutus Suomen tarpeesta osallistua Ru...

Ajankohtaista > Kuulutukset
Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet – kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3)
Julkaistu: 2.2.2024

Vuosia jatkuneesta systemaattisesta työstä huolimatta vesientila ei Suomessa juurikaan ole muuttunut. Erityisesti hajakuormituksena vesistöön valuvan maatalouden kuormitus on edelleen merkittävä pain...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet – kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3)
Uutiset ja tapahtumat
Julkaistu: 31.1.2024

Tiedotteet Euroopan kasvavat vesiongelmat vaativat politiikan ja hallinnan uudistamista (Tiedote 19.6.2023, Suomen ympäristökeskus, STTinfo.fi) ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > GOVAQUA > Uutiset ja tapahtumat
Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)
Julkaistu: 30.1.2024

Tavoitteet Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä -hankkeella (REPower-CEST) on kolme keskeistä tavoitetta: 1. Luoda kokonaisvaltainen näkemys fossiilisia polttoaineita korvaavan ja vihreää s...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)
Lisämateriaalia ja tietolähteitä
Julkaistu: 24.1.2024

Lisämateriaalia ja tietolähteitä luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin Tälle sivulle on koottu luontoselvitysoppaan lukuun 13 ”Lisämateriaalia ja tietolähteitä” liittyviä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke > Lisämateriaalia ja tietolähteitä
04-2024 Jätevesi I
Julkaistu: 22.1.2024

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä seuraavia määrityksiä: BOD 7 , COD Cr , COD Mn , Na, kiintoaine ja TOC. Pätevyyskokeessa on mahdollista määrittää...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 04-2024 Jätevesi I

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle