Uomatietojärjestelmän aineistot

Uomatietojärjestelmän paikkatietoaineistona toimii Maanmittauslaitoksen (MML) maastotietokantaan perustuva Suomen ympäristö keskuksessa korjattu Ranta10 -aineisto. Sen tarkkuus vastaa 1:5000–1:10 000 mittakaavaa. Aineisto rakentuu eri karttatasoista, jotka ovat toisiinsa topologisesti yhteensopivat. Järviä ja isoimpia jokia (leveys yli 5 metriä) kuvataan polygoneilla. Pienempiä jokia (leveys alle 5 metriä) kuvataan viivoilla.

Uomaverkosto on erillinen, yhtenäinen viivamainen verkosto, joka sisältää aluemaisten jokien ja järvien läpi kulkevat pseudokeskilinjat sekä pienempien jokien viivat, jotka ovat uomaverkoston varrella. Uomaverkostoon kuuluvan uoman kriteerinä on yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala, jonka pitää olla vähintään 10 km2. Jokaisella uomalla on yksilöllinen uomatunnus. Lisäksi järvissä olevilla uomilla on myös järvirekisterin järvitunnus. Jokaiselle uomalle on laskettu perusominaisuustiedot kuten yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala ja kaltevuus.

Kuva2.png

Julkaistu 2.12.2013 klo 16.06, päivitetty 22.11.2023 klo 8.41
Kohderyhmä: