Uomatietojärjestelmä

 uomatietojarjestelma.jpg

Valtakunnallinen jokia kuvaava uomatietojärjestelmä sisältää fysiografiset ja hierarkkiset perustiedot yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavista uomista sekä niistä muodostetuista uomareiteistä. Uomatietojärjestelmä koostuu aineistoista ja käyttösovelluksista: uomien fysiografiset tiedot on tallennettu uomatietokantaan ja paikkatiedot ovat saatavilla ns. Ranta10 -aineistoon sovitettuna uomaverkostona. Syken Avoin tieto -palvelun kautta uomaverkosto on ladattavissa paikkatietoaineistona ja uomatietojärjestelmä käytettävissä osana ympäristöhallinnon avoimia ympäristötietojärjestelmiä. Uomareittien luomiseen ja hallinnointiin tarkoitettu VesiGIS-sovellus on vain ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä Citrix ArcGIS:n laajennusosana.

Uomatietojärjestelmä sovelluksineen palvelee hyvin laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä. Se on toteutettu VESI-GIS- ja VALUE -hankkeissa vuosina 2003-2013. Hankkeiden rahoittajina ovat olleet YM, MMM ja Syke.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastannut järjestelmän sovelluskehityksestä sekä aineistojen tuottamisesta ja alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset) ovat vastanneet tuotettujen aineistojen tarkistuksista ja laadunvalvonnasta alueillaan.

 Kuva8.png

 

 

Julkaistu 2.12.2013 klo 15.59, päivitetty 22.11.2023 klo 8.43
Kohderyhmä: