Vesi-teemaan liittyvät tietoaineistot ja -järjestelmät

SYKEn tuottamat laajat tietoaineistot ovat pääosin avoimesti saatavilla.  Suuri osa vesien seurantatiedosta on saatavissa reaaliaikaisesti verkosta SYKEn Avoin tieto -palvelusta. Sieltä kuka tahansa voi hakea tietoa vesien määrästä, laadusta, biologiasta ja kuormituksesta.

SYKE toimittaa säännöllisesti tietoa Euroopan ympäristökeskukselle (EEA), joka tekee jäsenmailta keräämästään aineistoista Euroopan laajuisia katsauksia. SYKE raportoi tietoa myös EU:lle direktiivien määräämällä tavalla. Euroopan kattavaa tietoa voi tarkastella karttapohjalla WISE-järjestelmässä.

Etsi tietojärjestelmä tai aineisto

Hyödynnä tietoaineistoja

  • Avoin tieto -palvelusta (syke.fi/avointieto)
    Palvelu tarjoaa mm. ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Sisävesistöjä kuvaavat perustietojärjestelmät

Uomatietojärjestelmä, järvirekisteri ja valuma-aluejärjestelmä muodostavat yhdessä valtakunnallisen vesistötietojärjestelmän, joka palvelee laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesien tutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä. Vesistötietojärjestelmän tavoitteena on parantaa vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon hallinta-, analyysi- ja yhteiskäyttömahdollisuuksia sekä vesivaroja kuvaavien paikkatietojärjestelmien toimivuutta.

Julkaistu 12.5.2017 klo 10.23, päivitetty 31.3.2023 klo 12.14