Tehoa Kolumbian vesien tilan seurantaan – kansainvälinen yhteistyö käynnistynyt

Uutinen 3.4.2020 klo 17.31
Koulutusjakson ja matkan päätöskokous IDEAMin päätoimipaikassa. Kuvassa vasemmalta: Maria Constanza Rosero Mesa, Nury Alejandra Mesa, Claudia Nicole Tetay Botia, Sebastian Cotrino, Catalina Ospina Espitia, Carlos Martin Velasquez Ramirez, Riitta Koivikko ja Danilo Uasapud. © IDEAM

Suomen ja Kolumbian välinen yhteistyö vesien laadun seurannan parantamiseksi Kolumbiassa käynnistyi vuoden alussa. Keskeinen osa yhteistyötä on laboratoriotyön laadunvarmennus.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Riitta Koivikko vietti helmikuussa kaksi viikkoa Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa, missä hän koulutti maan suurimman ympäristöalan tutkimuslaitoksen IDEAMin (The Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombia) laboratorion henkilökuntaa.

Kahden viikon koulutusrupeama oli osa COFI-Water-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Kolumbian ympäristöviranomaisten valmiuksia veden laadun seurannassa ja analysoinnissa. Jatkossa IDEAM voi jakaa oppejaan myös muille Kolumbian ympäristölaboratorioille.

Laatua laboratoriotyöhön

Kahdeksan päivän koulutusjakson aikana keskityttiin pitkälti laboratorion laadunvarmennukseen, sillä IDEAM on vahvistamassa asemaansa vertailulaboratoriona Kolumbiassa. IDEAMin modernit laboratoriotilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet kehittää analytiikkaa vastaamaan kansainvälistä ISO-laatustandardia.

”Pyrimme selvittämään, mitkä ovat ne veden tilasta kertovat analyysimenetelmät, joiden laatu tulee ensisijaisesti varmistaa. Osana koulutusta käynnistimme myös mittausepävarmuuden laskentaan tarkoitetun MUkit-ohjelman käyttöä Kolumbiassa ”, kertoo Koivikko, joka työskentelee SYKEn laboratoriokeskuksessa ympäristöanalytiikan laatuasioiden parissa.

”Oli ilo nähdä, että koulutus koettiin tärkeäksi ja ilmapiiri oli innostava ja keskusteleva. Koulutuksissa oli jopa yli 20 henkilöä, sillä mukaan mahtui koko IDEAMin laboratorion henkilöstö sekä kiinnostuneita talon ulkopuolisista laboratorioista. Saimme projektin hyvin käyntiin sekä tutustuimme puolin ja toisin”, Koivikko iloitsee.

Pintavesien tilan seuranta on IDEAMissa tärkein osa laboratoriotyötä. Myös sedimenttejä analysoidaan jonkin verran. Vesinäytteistä tutkitaan muun muassa ravinteita, raskasmetalleja ja torjunta-aineita. Raskasmetalleja, kuten elohopeaa, analysoidaan myös sedimenteistä. Seurantaohjelmaan kuuluu myös biologisia muuttujia kuten jokien pohjaeläimiä. Biologisten menetelmien vertailu Suomessa käytettyihin menetelmiin kiinnostaa myös.

COFI-water-kokous

Online-kokous IDEAMin ja SYKEn asiantuntijoiden kesken, linjojen päässä mm. Sari Mitikka (SYKE) ja Tea Törnroos (SYKE). Kuvassa vasemmalta: Carlos Martin Velasquez Ramirez, Sebastian Cotrino, Riitta Koivikko, Danilo Uasapud ja Nury Alejandra Mesa. © IDEAM

Vesistöjen tilan parantaminen edellyttää kattavaa seurantaa

Luotettava veden laadun arviointi on tärkeää, jotta vesien- ja ympäristönsuojelutoimet voidaan mitoittaa ja kohdentaa järkevästi. Näin voidaan myös turvata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet puhtaaseen veteen ja vesihuoltoon.

”Veden laatu on merkittävä ongelma tutkimusalueen vesistöissä Kolumbiassa. Maassa ei juurikaan ole jätevedenpuhdistamoja ja käyttövesi saatetaan ottaa samoista vesistä, joihin lasketaan jätevettä. Veden laadun seurannan kapasiteettia tulisikin maassa lisätä tuntuvasti. Etenkin näytteenoton tiheyttä on tarpeen kasvattaa ja laajentaa seurantaa jokivesistä myös järviin ja pohjavesiin. Myös automaattista veden laadun seurantaa on tarkoitus kehittää yhdessä”, kertoo COFI-Water-hankkeen vetäjä, limnologi Sari Mitikka SYKEstä.

Seuraavaksi COFI-Water-hankkeessa suunnitellaan viestintätoimia, käännetään laboratoriotyön ohjeistuksia espanjaksi ja kartoitetaan laboratoriohenkilökunnan jatkokoulutustarpeita.

Tavoitteena on, että ryhmä kolumbialaisia laboratoriotyöntekijöitä osallistuisi koulutusjaksolle Suomessa alkusyksystä. Myöhemmin syksyllä SYKE ja IDEAM järjestävät yhdessä workshopin/seminaarin Kolumbiassa.

“Strengthening water quality monitoring and assessment in Colombia (COFI-Water)” -hankkeen tavoitteena on vahvistaa IDEAMin valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää veden laadun arvioinnin järjestelmiä Kolumbiassa. Tavoitteena on myös, että IDEAM voi jatkokouluttaa maan muita laboratorioita ja toimia kansallisena vertailulaboratoriona. Hankkeen valmisteluvaihe alkoi syyskuussa 2019 ja käytännön työ vuoden 2020 alussa.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Riitta Koivikko, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh.+358 295 251 750
  • Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh.+358 295 251 430

Kohderyhmä: