Vesistömallijärjestelmä

Suomen ympäristökeskuksella (Syke) on käytössä koko Suomen kattava vesistömallijärjestelmä, jolla ennustetaan mm. vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä pohjaveden korkeuksia, varoitetaan tulvista ja kattojen lumikuormista sekä lasketaan vesistöjen ravinnekuormitusta Itämereen.

Vesistömallijärjestelmä (WSFS) sisältää useita osajärjestelmiä, joista keskeisimmät ovat:

  • Operatiivinen hydrologinen malli (WSFS-O)
  • Kuormitusmalli (WSFS-Vemala)
  • Uusi malliversio, jossa moni prosessi on kuvattu fysikaalisesti aiempaa tarkemmin (WSFS-P)
  • Tunnin aika-askeleella toimiva vesistömalli (WSFS-H)

Esitteitä vesistömallijärjestelmästä englanniksi:

Introduction of the Watershed simulation and forecasting system (WSFS)

Yksi suosituimmista SYKEn palveluista, vesitilanne- ja vesistöennustepalvelu, perustuu paljolti vesistömallijärjestelmään:

Vesistömallijärjestelmä tuottaa virtaama- ja vedenkorkeusennusteita yli 600 kohteeseen sekä reaaliaikaisia vesitilannekarttoja ja kattavaa laskettua hydrologista tietoa.

Järvien ja jokien vesistöennusteet löydät myös Järviwikin kautta:

Ennusteita voi hyödyntää internetin kautta tiedottamisessa, seurannassa, säännöstelyn ja tulvantorjunnan tukena. Tulvavaroitukset lähetetään myös sähköpostilla.

Järjestelmä hyödyntää ympäristöhallinnon hydrologista havaintoverkkoa, Ilmatieteen laitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyys- ja vesiarvotietoja.

Vesistömalleilla arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutusta vesivaroihin. Avoimen palvelun lisäksi on ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä laajempi www-pohjainen interaktiivinen käyttöliittymä.

Lisätietoa

Ryhmäpäällikkö Ari Koistinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 13.9.2013 klo 16.19, päivitetty 20.11.2023 klo 14.25