Pohjavesiselvitysten tarkistuslista

SAM_200.jpgLyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille tarkoitettu työkalu pohjavesien suojelun apuvälineeksi.

Se koostuu hydrologisista tiedoista sekä pohjaveden virtauskuvaan ja aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinnasta, mallintamisesta ja seurannasta. Tarkistuslistan avulla toiminnanharjoittaja tietää, mitä pohjavesiin liittyvää tietoa tarvitaan ja millaisin tutkimusmenetelmin tiedot saadaan luotettavasti selville.

Samalla tehdyt pohjavesitutkimukset voi koota ja esittää tiiviisti ja kattavasti, sekä dokumentoida niissä käytetyt menetelmät, merkitä vastuuhenkilöt, tulevaisuuden selvitystarpeet ja aikataulut.

Tarkistuslista

Tarkistuslistan liitteet

Oikeudellinen varauma

Pohjavesiselvitysten tarkistuslistassa on esitelty yleiset tiedontarpeet. Valittujen menetelmien oikeellisuudesta ja kattavuudesta vastuu on aina yrittäjällä tai yrityksen tilaamalla työn tekijällä. Tekniikoiden kehittyessä voi tulla esille myös muita uusia soveltuvia tutkimusmenetelmiä.

Lomakkeen käyttäjä vastaa itse lomakkeen käytöstä ja tarkistuslistaan kerätyistä tiedoista sekä lomakkeen ja tietojen mahdollisista puutteellisuuksista, virheellisyyksistä ja ajantasaisuudesta.

Lisätietoa

Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 27.11.2014 klo 13.43, päivitetty 21.2.2023 klo 12.52