Pohjaveden virtausmallinnuksessa tarvittavia parametreja

Pohjavesimallinnuksessa keskeisin parametri on vedenjohtavuus.

Taulukoihin on koottu eri maa- ja kivilajien vedenjohtavuuksia ja huokoisuuksia kirjallisuudesta (Niemi et al. 1994, Mälkki 1999).

Eri maalajien hydrogeologisia parametreja. Geotekninen maalajiluokitus.

Maalaji Vedenjohtavuus K Huokoisuus
ntot %
Ominaisantoisuus
Sy %
m/s m/d
Sr 10-1–10-4 10000–10 25–50 25–37
kSr >1 >100000 24–36 23
KkSr 1–10-2 100000–1000   24
hSr 1–10-3 100000–100 25–38 25
hkSr 10-2–10-6 1000–0,1    
Hk 10-2–10-6 1000–0,1 25–50 25–38
kHk 10-1–10-4 10000–10 30–46 27
KkHk 10-2–10-5 1000–1 30–40 28
hHk 10-3–10-6 100–0,1 26–53 10–28
Si 10-5–10-9 1–0,0001 35–61 8
kSi 10-4–10-6 10–0,1 30–35  
hSi 10-5–10-8 1–0,001 40–50  
Sa <10-8 <0,001 34–70 3–10
laSa     40–60  
liSa     60–75  
Mr     20–55  
SrMr 10-4–10-7 10–0,01   16
HkMr 10-6–10-8 0,1–0,001   16
SiMr 10-7–10-10 0,001–0,00001   6

 

Eräiden kivilajien hydrogeologisia parametreja.

Kivilaji Vedenjohtavuus K Huokoisuus
ntot %
Ominaisantoisuus
Sy %
m/s m/d
Runsaasti rakoilevat syvä- ja metamorfiset kivet 10-4–10-6 10–0,1 <10  
Kalkkikivi, dolomiitti 10-1–10-10 10000–0,00001 1–50 14
Porfyriitti 10-5–10-11 1–0,000001    
Graniitti, gneissi 10-4–10-11 10–0,000001 <10  
Saviliuske, hietakivi 10-7–10-11 0,001–0,000001 <10 12–26
Liuske <10-8 <0,001 1–10  
Rakoilematon, sementoitunut hiekkakivi <10-8 <0,001    
"Ehyet" syvä- ja metamorfiset kivet <10-9 <0,0001 <5  

 

Kirjallisuutta

Mälkki, E. 1999. Pohjavesi ja pohjaveden ympäristö. 304 s.

Niemi, A., Kling, T., Vaittinen, T., Vahanne P., Kivimäki, A.-L. & Hatva, T. 1994. Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten simulointi tyyppimuodostumissa. Tielaitoksen selvityksiä 66/1994. 60 s.

Julkaistu 19.12.2019 klo 17.14, päivitetty 1.12.2020 klo 12.42

Aihealue: