Pohjaveden tyyppimallit

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesityyppimallit

Pohjaveden mallintaminen on erittäin käyttökelpoinen työkalu arvioitaessa vedenhankinnan riskejä ja suunniteltaessa keinoja niiden hallintaan. Kohdekohtainen pohjavesimalli vaatii paljon lähtötietoja, joiden hankkiminen ei esimerkiksi erityistilanteissa aina ole mahdollista rajallisten resurssien tai kiireellisen aikataulun vuoksi. Näissä tilanteissa arvioinnin apuna voidaan käyttää suuntaa-antavaa tyyppimuodostumamallia. Tyyppimalleilla voidaan tehdä suuruusluokkatason arvioita. Kohdekohtaisia tapauksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä tehdä niille omat, paremmin kulloistakin kohdetta kuvaavat mallit.

Pohjaveden tyyppimuodostumien rakennekuvaukset on laadittu 1990-luvulla perustuen pohjavesialueiden kartoitukseen, muodostumien rakenteiden tilastolliseen tarkasteluun sekä tiesuolauksen riskikartoitukseen. Tyyppimuodostumista laadittiin tuolloin myös pohjavesimallit, mutta ne tehtiin HST3D-ohjelmistolla, joka ei ole yleisessä käytössä, eikä tiedostoja ole saatavilla sähköisessä muodossa.

Jotta jo olemassa olevat tyyppimuodostumamallit saataisiin yleisesti hyödynnettäviksi, ne on Suomen ympäristökeskuksessa laadittu uudelleen yleisesti käytössä olevan MODFLOW-ohjelmiston kanssa yhteensopivassa muodossa. MODFLOW-ohjelmaperheen varsinaiset laskentaohjelmat voi ladata internetistä ilmaiseksi ja sieltä on niille ladattavissa myös ilmainen graafinen käyttöliittymä ModelMuse.

Pohjaveden tyyppimallien tiedostopaketit

Pohjaveden tyyppimuodostumiin ja -malleihin liittyvää kirjallisuutta

Pohjaveden virtausmallinnuksessa tarvittavia parametreja

Lisätietoa

Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 14.9.2018 klo 16.29, päivitetty 11.1.2021 klo 12.07