pH-arvon mittaaminen

  • Pohjaveden happamuutta kuvaavan pH-arvon avulla voidaan arvioida pohjaveden kerroksellisuutta sekä kemiallista koostumusta.
  • Pohjaveden pH mitataan yleensä sähköisillä menetelmillä mittaamalla potentiaaliero kahden elektrodin välillä. Toinen elektrodi on vertailuelektrodi, jonka potentiaali tunnetaan vetyelektronin suhteen. Toisen elektrodin potentiaali on riippuvainen tutkittavan pohjaveden happamuudesta. pH-mittauksessa elektrodeina voivat olla joko erilliset pH- ja vertailuelektrodit tai ns. yhdistelmäelektrodi, jossa kumpikin elektrodi on yhdistetty samaan elektrodiin.
  • Mikäli näyte sisältää vähän liuenneita suoloja, antavat erilliset elektrodit usein tarkempia tuloksia kuin yhdistelmäelektrodit.
  • Pohjaveden lämpötila vaikuttaa mittaustulokseen.
  • Useissa pH-mittareissa on mukana lämpötilaa mittaava elementti, joka huomioi lämpötilan vaikutuksen mittaustulokseen.
  • Tarvittaessa lämpötila tulee mitata erikseen. 
  • Myös Eh-potentiaali voidaan mitata useilla pH-mittareilla.
  • Mittarin elektrodit huuhdellaan mittausten välillä, mutta niitä ei saa hangata paperilla, jotta mahdollinen polaroituminen ei aiheuttaisi mittausvirhettä. Elektrodi ei saa kuivua, eikä suolaa saa muodostua membraanin ja vertailuelektrodin päälle. Siinä ei myöskään saa olla naarmuja eikä säröjä.
 

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.32, päivitetty 30.12.2016 klo 15.21

Aihealue:
Kohderyhmä: