Näytteiden kuljetus

  • Näytteenoton jälkeen näytteet toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon mahdollisimman pian, sillä näytteen ominaisuudet voivat muuttua monien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä ja mikrobiologiset näytteet jo hyvissä ajoin ennen laboratorion sulkeutumista.
  • Likaantuneita näytteitä ei saa kuljettaa samassa kuljetuslaatikossa puhtaiden näytteiden kanssa, sillä huolellisestikin suljetuista näytteistä voi aiheutua ristiinkontaminaatiota puhtaisiin näytteisiin. Myös kestävöintiaineet ja kestävöidyt näytteet tulee kuljettaa erillään muista näytteistä.
  • Näytteiden kuljetus on suunniteltava niin, että näytteet ovat laboratoriossa sovitussa ajassa. Suurimpien kaupunkien välillä on tiivis kuljetuspalveluverkosto, joka yleensä mahdollistaa näytteiden lähettämisen kohtuukustannuksin sovitussa ajassa. Näytteiden ottaminen tulee suunnitella niin, että näytteenottajat ovat tietoisia näytteiden kuljetusten aikarajoista.
  • Näytteiden mukaan liitetään lähete, josta ilmenee työn tilaaja, vastuullinen näytteenottaja, näytteenottopaikka ja -aika sekä mitä näytteistä halutaan tutkittavan ja muita mahdollisesti tutkimukseen vaikuttavia tekijöitä. Jos näytteet kuljetetaan kotelossa laboratorioon, on kotelon kannen rakenteen estettävä tulppien löystyminen, jottei näyte kontaminoituisi tai roiskuisi.
Julkaistu 18.1.2017 klo 11.30, päivitetty 30.12.2016 klo 15.31

Aihealue:
Kohderyhmä: