Happipitoisuuden mittaaminen

  • Pohjaveden happipitoisuuden perusteella voidaan arvioida esimerkiksi raudan ja mangaanin liukenemista pohjaveteen.
  • Pohjaveden happimääritys on korvannut lähes kokonaan Eh-potentiaalin mittauksen.
  • Eh-potentiaalin mittaus on hankalaa, sillä mittaus tulisi tehdä pohjavesivyöhykkeestä, eikä maan pinnalle nostetusta näytteestä.
  • Kentällä tehtävissä happimittauksissa eräs tavallisimmista virhelähteistä on teflonkalvon alle syntynyt ilmakupla.
  • Kylmissä olosuhteissa lämpötilan kompensointi vaatii tavallista pidemmän ajan tasaantuakseen.
Julkaistu 18.1.2017 klo 11.31, päivitetty 30.12.2016 klo 15.24

Aihealue:
Kohderyhmä: