Vesi-teemaan liittyvät mallit ja työkalut

Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) on käytössä useita erilaisia ympäristön tilan matemaattisia arviointi- ja ennustamisvälineitä, joita voidaan laajasti ottaen kutsua matemaattisiksi malleiksi. Malleja on kehitetty erityisesti vesivarojen ja ravinteiden kierron laskentaa varten. Sovelluskohteina ovat valuma-alueet, vesistöt ja merialueet.

Malleja on alettu hyödyntää yhä enemmän myös uusissa teemoissa kuten haitallisten aineiden kierto sekä meren tilan ennustamiseen kytketyt sosio-ekonomiset tarkastelut.

Useimmat käytössä olevat mallit on kehitetty Syken vanhoissa vesi- ja merikeskuksissa nykyisessä meri- ja vesiratkaisujen yksikössä, mutta myös yhteistyökumppaneiden malleja hyödynnetään jatkuvasti. Osa malleista soveltuu vain tutkimus- tai asiantuntijakäyttöön, mutta jatkossa Syke kehittää malleja enenevästi kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu vesien- ja merenhoidon mallityön tiekartta, jossa on kuvattu mallien kehittämisen tavoitteita keskipitkällä aikavälillä, vuoteen 2030 saakka sekä lyhyellä aikavälillä, vuosina 2015-2017. Lisäksi tiekartassa on kuvattu mallien soveltamisen toimintasuunnitelma vesien- ja merenhoidossa. 

Julkaistu 12.5.2017 klo 10.21, päivitetty 11.3.2024 klo 10.33
Kohderyhmä: