Vesihankkeitamme

Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joilla tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin, vesistöjen suojelun ja kestävän käytön turvaamiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta.

Vesi-teeman hankkeet löytyvät Itämeri, vesistöt ja vesivarat  -hankekokonaisuuden alta.

Julkaistu 12.5.2017 klo 10.25, päivitetty 25.8.2023 klo 13.33