Vesi-teeman asiantuntijatyö

Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy

Kuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. Osaamisellamme tuemme vesiin liittyvän kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön valmistelua ja toteuttamista.

Jokien, järvien ja rannikkovesien tilaa arvioidaan vesipuitedirektiivin mukaisesti ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella. SYKE ohjeistaa ja avustaa ELY-keskuksia vesien tilan arviointityössä. 

SYKE ylläpitää ja kehittää vesi-, lumi- ja jäätilanteen seurantaa ja varoittaa tarvittaessa esimerkiksi tulvista. Keskeinen tehtävä on avustaa ELY-keskuksia sekä maa- ja metsätalousministeriötä tulvariskien hallinnasta annetun lain toimeenpanossa ja siinä tarvittavien menetelmien ja opastuksen kehittämisessä. Lisäksi arvioidaan tulvien todennäköisyyttä sekä ilmaston ja vesiolojen odotettavissa olevia muutoksia.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä asiantuntijatyön aiheista linkkipalstalla.

 

Julkaistu 20.1.2022 klo 16.45, päivitetty 5.5.2023 klo 16.15