Vesiosaamista sadan vuoden kokemuksella

Pinta- ja pohjavedet ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tarinaa. Seuraamme veden määrää, tilaa ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä kehitämme ratkaisuja vesivarojen käyttöön, hoitoon ja vesiensuojeluun.

Vesiin liittyvää päätöksentekoa varten tuotamme yhteiskunnallisia ja taloudellisia arviointeja. Lisäämme ekologista ymmärrystä vesiluonnon toiminnasta ja kehittämme menetelmiä, joilla sovitetaan yhteen vesivarojen käytön ja hoidon osin ristiriitaisiakin tavoitteita.

Ainoana tutkimuslaitoksena Suomessa Syke tarkastelee Itämerta sekä sisä- ja pohjavesiä yhtenä kokonaisuutena. Tunnistamme tehokkaimmat keinot kunnostaa vesistöjä sekä vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Tuotamme valtakunnallisella vesistömallilla reaaliaikaisia vesitilanne-ennusteita.

Kehitämme työkaluja muun muassa tulvien hallintaan sekä vesienhoitotoimien vaikutusten ja kustannustehokkuuden arviointiin.

Teemme kotimaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja viemme korkeatasoista osaamistamme maailmalle.

”Osaamisemme ydintä ovat korkealaatuinen ja pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistyö, hydrologia sekä rehevöitymisen ja veden laadun arviointi ja seuranta.”

- johtaja Anna-Stiina Heiskanen

Osaamisalueemme

  • Hydrologinen seuranta
  • Pintavesien tila
  • Vesienhoito
  • Vesistömallit
  • Tulvien hallinta
  • Vesivarahankkeiden päätöksenteon tuki
  • Vesivarat ja ympäristöarvioinnit

Palvelukuvaukset

 

Lisätietoja

yksikönjohtaja, meri- ja vesiratkaisut
Anna-Stiina Heiskanen
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Verkkouudistus käynnissä

ymparisto.fi:n vesi-sivustoa siirretään vesi.fi-palveluun

Ymparisto.fi-palvelua uudistetaan ja uusi palvelu julkaistaan keväällä 2023. Viimeistään tässä yhteydessä suurin osa ymparisto.fi/vesi-osion sisällöistä on siirretty vesi.fi-palveluun.

Uusi ymparisto.fi tarjoaa vesi- ja ympäristötietoa myös jatkossa. Lisäksi palvelu ohjaa kiinnostuneet tarkemman tiedon lähteille. Vesien- ja merenhoidon sisällöt julkaistaan pääosin uudessa palvelussa.

Syken ja kumppaneiden vesi.fi-palvelu tarjoaa jo nyt kaikille kiinnostuneille tietoa muun muassa vesitilanteesta sekä monipuolisen karttapalvelun. Syventäviä sisältöjä sekä ammattilaisen työpöytää valmistellaan ja uusia sivuja julkaistaan jatkuvasti. Nykyisillä ymparisto.fi/vesi-osion sivuilla tarjotaan jo linkkejä vesi.fin sisältöihin.

Julkaistu 28.9.2017 klo 17.36, päivitetty 24.1.2023 klo 13.32
Kohderyhmä: