Monitavoitearviointi ympäristösuunnittelun tukena

Monitavoitearviointi tai monitavoitteinen päätösanalyysi on järjestelmällinen lähestymistapa, joka tarjoaa työkaluja ympäristöä koskevien päätöstilanteisiin suunnitteluun ja analysointiin. Monitavoitearvioinnin avulla voidaan koota ja jäsentää toimenpiteiden tai vaihtoehtojen vaikutuksia koskevaa tietoa kattavalla ja läpinäkyvällä tavalla. Lisäksi arviointi mahdollistaa moniin eri tekijöihin kohdistuvien ja erimitallisten vaikutusten vertailun ottaen huomioon myös eri sidosryhmien näkökulmat.

Monitavoitearvioinnilla voidaan tukea vuorovaikutteista suunnittelua. Vuorovaikutteisessa työskentelyssä sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti hankkeen tavoitteiden määrittämiseen, vaihtoehtojen muodostamiseen ja niiden arviointiin. Ottamalla sidosryhmät mukaan suunnitteluun voidaan edistää yhteisen tahtotilan ja sopuratkaisujen löytymistä.

SYKEssä monitavoitearviointia on sovellettu muun muassa vesistösäännöstelyjen kehittämishankkeissa, kalatievaihtoehtojen arvioinnissa ja tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Lisäksi monitavoitearviointia kehitetään tukemaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
 

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishankkeista, joissa monitavoitearviointia on sovellettu SYKEssä:

 

Julkaisuja monitavoitearvioinnin soveltamisesta ympäristöhankkeissa:

 

Lisää aiheesta

 

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Mika Marttunen, p. 0295 251 411

Erikoistutkija Jyri Mustajoki, p. 0295 251 802

Julkaistu 19.8.2015 klo 12.46, päivitetty 19.8.2022 klo 14.54
Kohderyhmä: