SYKEn ennakointi- ja skenaariotyötä

SYKEssä tehdään monissa hankkeissa (ainakin 27) ennakointi-, skenaariointi- tai muuta tulevaisuustyötä. Hankkeiden ennakoinnin aikajänteet vaihtelevat, jossain aikajänne on muutama vuosi, useissa se on vuoteen 2030 ja jossain hankkeissa jopa vuoteen 2100 asti. Ennakointi kattaa hyvin monia ilmiöitä ilmastomuutoksen vaikutuksista kaupungistumiseen. Myös menetelmien kirjo on hyvin laaja.

SYKEn ennakointityö liittyy moniin kansallisiin ja kansainvälisiin ennakointiprosesseihin, kuten EEA:n FLISiin (Knowledge base for Forward-Looking Information and Services). SYKEssä työtä koordinoivat Emma Terämä and Sanna-Riikka Saarela Ympäristöpolitiikkakeskuksesta.

Projekteja

Menetelmiä

  • Delphi
  • Laskennalliset (kvantitatiiviset) skenaariot
  • Back-casting
  • Skenaarionarratiivit ja niiden yhteiskehittäminen
  • Shokkiskenaariot
  • Heikot signaalit

Avainhenkilöitä

Julkaisuja

Kateryna Pereverza, Oleksii Pasichnyi, David Lazarevic, Olga Kordas (2017) Strategic planning for sustainable heating in cities: A morphological method for scenario development and selectionApplied Energy 186 (Part 2): 115-125.

Kristie L. Ebi, Stephane Hallegatte, Tom Kram, Nigel W. Arnell, Timothy R. Carter, Jae Edmonds, Elmar Kriegler, Ritu Mathur, Brian C. O'Neill, Keywan Riahi, Harald Winkler, Detlef P. Van Vuuren, Timm Zwickel (2014) A new scenario framework for climate change research : background, process, and future directionsClimatic Change 122(3): 363-372.

Lena Hallin‐Pihlatie, Jaana Rintala, Henning Sten Hansen, (2013) Integration of climate change and land‐use scenarios in nutrient leaching assessmentInternational Journal of Climate Change Strategies and Management5(3), 285-303.

Suomen Akatemialta merkittävä tuki viidelle SYKEn hankkeelle 3.6.2019
Suomen Akatemia on myöntänyt SYKElle yleisestä hausta yli 1,3 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle. Kolme näistä hankkeista on SYKEn johtamia. Kaikki hankkeet käynnistyvät syksyllä ja kestävät yhtä lukuun ottamatta neljä vuotta. Tutkimushankkeet edustavat monipuolisesti SYKEn toimintaa.
Lue lisää
Julkaistu 12.5.2017 klo 14.46, päivitetty 21.12.2018 klo 10.04
Kohderyhmä: