Tutkimusmenetelmät ja kokeilut

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuolisiin aihepiireihin. Näistä osaamis- ja aihealueista kerätään tietoa tälle sivustolle. Sivut täydentyvät sitä mukaa, kun materiaalia tuotetaan ja uusia aluevaltauksia SYKEssä tehdään.

Esimerkkejä teemoja täydentävistä osaamisalueista:

Kotka. Kuva: Panu Söderström
Kuva: Panu Söderström

 

Julkaistu 13.9.2013 klo 13.33, päivitetty 26.5.2017 klo 11.57
Kohderyhmä: